Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

 

 
CAM KẾT CỦA CHÍNH PHỦ
 
DOANH NGHIỆP TUYỂN DỤNG
 
Nâng cao hiệu quả Khu công nghệ cao TP Hồ Chí Minh (17/07)
QĐND - Nghị quyết Đại hội XII của Đảng xác định một trong những phương hướng, nhiệm vụ chủ yếu là “Đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phấn đấu sớm đưa mước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại…
Hội nghị Báo cáo viên Qúy II (05/07)
Xây dựng sản phẩm công nghệ chủ lực (23/06)
Lễ Khai Trương Maker Space - Không gian Đổi mới cho Nhà Sáng chế (09/06)
Nhiều cơ hội làm ăn với Mỹ (02/06)
Đối thoại Doanh nghiệp lần 1 năm 2017 (31/05)
Lễ động thổ xây dựng Nhà xưởng mới của Jabil Việt Nam (29/05)
Khảo sát nhu cầu nhà ở và nhà lưu trú cho người làm việc trong Khu Công nghệ cao (18/01)
(SHTP) - Để có cơ sở triển khai thực hiện Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 về phát triển và quản lý nhà ở xã hội các dự án nhà ở và nhà lưu trú cho người làm việc trong Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh đáp ứng nhu cầu về nhà ở cho người lao động, người làm việc trong Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh, Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh (Ban Quản lý) đề nghị Quý Doanh nghiệp hỗ trợ Ban Quản lý triển khai các nội dung sau:
(Sở công thương) - [Thư mời] - “Đồng hành cùng Doanh nghiệp Công nghiệp hỗ trợ - Kết nối với Jabil Việt Nam” (27/07)
Thông báo: Thực hiện báo cáo trực tuyến theo quy định tại Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính Phủ về hướng dẫn thi hành một số thi hành mốt số điều của Luật Đầu tư (23/05)
Công văn về việc đăng ký, đề xuất thực hiện dự án phát triển công nghiệp công nghệ cao của Sở Công Thương TP.HCM (11/05)
Thông báo, mời tham dự và mời tài trợ Hội thảo Toàn cảnh CNTT-TT Việt Nam - VietNam ICT Outlook (VIO) 2016 (10/05)
Doanh nghiệp sử dụng hệ thống eCoSys thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa Mẫu D (01/04)
Nộp báo cáo quyết toán theo Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25 tháng 3 năm 2015 (30/03)