Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

 

 
CAM KẾT CỦA CHÍNH PHỦ
 
CẤP PHÉP ONLINE
 
Thông báo Giải thưởng Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018 (02/07)
(SHTP) - Thực hiện Quyết định số 2287/QĐ-UBND ngày 29/5/2018 của Ủy ban nhân dân Thành phố về ban hành Kế hoạch tổ chức Giải thưởng Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018 và Công văn số 5929/STNMT-CCBVMT ngày 21/6/2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc phát động, quảng bá và đề cử các tập thể, cá nhân, cộng đồng tham gia xét tặng Giải thưởng Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018 (sau đây gọi tắt là Giải thưởng), Ban Quản lý Khu Công nghệ cao thông báo đến các doanh nghiệp và đơn vị trong Khu Công nghệ cao nội dung đăng ký tham gia chương trình xét chọn Giải thưởng.
Về việc đăng ký đầu tư vào Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh (14/06)
Phát động tổ chức “Tháng hành động vì môi trường” hưởng ứng ngày môi trường thế giới 5/6/2018 (06/06)
HỘI THẢO GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ THỐNG TRỊ NĂM 2018 (28/05)
HỘI THẢO TOÀN CẢNH CNTT-TT VIỆT NAM – VIO 2018 với chủ đề: “Đổi Mới Sáng Tạo Trong Kỷ Nguyên Số” (10/05)
Phát động tham gia hưởng ứng Ngày hội Sống xanh năm 2018 (07/05)
Về tuyển dụng nhân sự Đội Phòng cháy và chữa cháy chuyên ngành Khu Công nghệ cao (23/04)
Khảo sát nhu cầu nhà ở và nhà lưu trú cho người làm việc trong Khu Công nghệ cao (18/01)
(SHTP) - Để có cơ sở triển khai thực hiện Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 về phát triển và quản lý nhà ở xã hội các dự án nhà ở và nhà lưu trú cho người làm việc trong Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh đáp ứng nhu cầu về nhà ở cho người lao động, người làm việc trong Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh, Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh (Ban Quản lý) đề nghị Quý Doanh nghiệp hỗ trợ Ban Quản lý triển khai các nội dung sau:
(Sở công thương) - [Thư mời] - “Đồng hành cùng Doanh nghiệp Công nghiệp hỗ trợ - Kết nối với Jabil Việt Nam” (27/07)
Thông báo: Thực hiện báo cáo trực tuyến theo quy định tại Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính Phủ về hướng dẫn thi hành một số thi hành mốt số điều của Luật Đầu tư (23/05)
Công văn về việc đăng ký, đề xuất thực hiện dự án phát triển công nghiệp công nghệ cao của Sở Công Thương TP.HCM (11/05)
Thông báo, mời tham dự và mời tài trợ Hội thảo Toàn cảnh CNTT-TT Việt Nam - VietNam ICT Outlook (VIO) 2016 (10/05)
Doanh nghiệp sử dụng hệ thống eCoSys thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa Mẫu D (01/04)
Nộp báo cáo quyết toán theo Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25 tháng 3 năm 2015 (30/03)