Skip Ribbon Commands
Skip to main content

 

 
WEBSITE HỮU ÍCH
 
 
  • Lễ khởi công dự án Samsung HCMC CE Complex trong Khu Công nghệ cao
  • Một số hình ảnh cuộc thi Nét đẹp SHTP 2014
  • Một số kết quả hoạt động của Khu Công nghệ cao sau 12 năm thành lập - 24/10/2014
  • Làm chủ công nghệ để phát triển công nghệ cao (P1)
  • Làm chủ công nghệ để phát triển công nghệ cao (P.2)
  • Làm chủ công nghệ để phát triển công nghệ cao (P3)
  • Khóa container công nghệ RFID - Kết quả nghiên cứu giữa SHTPLabs và ICDREC
  • Chương trình Đối thoại chính sách: "Kinh nghiệm của Hàn Quốc về tài chính cho phát triển khoa học công nghệ và hàm ý chính sách đối với Việt Nam" - P1
  • Chương trình Đối thoại chính sách: "Kinh nghiệm của Hàn Quốc về tài chính cho phát triển khoa học công nghệ và hàm ý chính sách đối với Việt Nam" - P2
  • Chương trình Đối thoại chính sách: "Kinh nghiệm của Hàn Quốc về tài chính cho phát triển khoa học công nghệ và hàm ý chính sách đối với Việt Nam" - P3
Tin tức sự kiện Thứ 5, Ngày 20/10/2016, 15:35

Công tác xây dựng lực lượng chính trị ở Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh – 5 năm nhìn lại

(SHTP) - Trong nhiệm kỳ I (2005-2010), công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ cơ quan Ban Quản lý Khu Công nghệ cao chủ yếu là phát triển đảng viên và tổ chức cơ sở đảng tại cơ quan Ban Quản lý Khu Công nghệ cao và các đơn vị trực thuộc.

              Đảng bộ cơ quan Ban Quản lý Khu Công nghệ cao thành lập vào tháng 6/2005, trực thuộc Đảng bộ các Khu Chế xuất- Khu Công nghiệp Thành phố.

Trong nhiệm kỳ I (2005-2010), công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ cơ quan Ban Quản lý Khu Công nghệ cao chủ yếu là phát triển đảng viên và tổ chức cơ sở đảng tại cơ quan Ban Quản lý Khu Công nghệ cao và các đơn vị trực thuộc.

Tháng 4/2010, toàn Đảng bộ có 4 chi bộ trực thuộc với 49 Đảng viên.

 Bước sang nhiệm kỳ II (2010-2015), Đảng ủy cơ quan Ban Quản lý Khu Công nghệ cao đã được cấp ủy cấp trên giao trách nhiệm xây dựng hệ thống chính trị trong các doanh nghiệp hoạt động trong Khu Công nghệ cao, trước hết là tại các doanh nghiệp có 500 lao động trở lên. Đây là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của Đảng ủy.

Căn cứ Đề án số 01-ĐA/ĐU ngày 11/3/2011 của Đảng ủy các KCX-KCN Thành phố về củng cố và phát triển lực lượng chính trị trong các khu chế xuất, khu công nghiệp, khu công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2011-2015, Đảng ủy cơ quan Ban Quản lý Khu Công nghệ cao đã xây dựng Kế hoạch số 03-KH/ĐU ngày 15/8/2011 về củng cố và phát triển lực lượng chính trị tại Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh và Chương trình hành động CỤ THể,  phân công phụ trách rõ ràng và thời hạn hoàn thành cho từng công việc.

 Từ đó, công tác xây dựng lực lượng chính trị đã trở thành công tác trọng tâm, thường xuyên, được kiểm tra tiến độ trong hội nghị Đảng ủy định kỳ, trong sơ kết, tổng kết.

 


 Chi bộ XDLLCT và các chi bộ doanh nghiệp sinh hoạt chuyên đề “Giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ” ngày 09/10/2016

  

Số lượng Đảng viên và tổ chức Đảng tăng lên hàng năm

Kết quả, đến tháng 10 /2016, toàn Đảng bộ có 15 chi bộ trực thuộc với  148 Đảng viên, trong đó có 8 chi bộ khối doanh nghiệp với 64 Đảng viên đang làm việc trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Đó là các chi bộ: Chi bộ Xây dựng LLCT KCNC được thành lập tháng 7/2010 – đến nay có 17 đảng viên; Chi bộ Cty TNHH Nidec Sankyo được thành lập tháng 11/2012 – đến nay có 17 đảng viên; Chi bộ Cty TNHH Intel Products VN được thành lập tháng 11/2013 – đến nay có 6 đảng viên; Chi bộ Cty TNHH Sonion VN được thành lập tháng 12/2013,  – đến nay có 7 đảng viên; Chi bộ I.4 được thành lập tháng 6/2014, đến nay có 4 đảng viên; Chi bộ Cty TNHH Nidec VN được thành lập tháng 10/2014 - đến nay có 5 đảng viên; Chi bộ Công ty TNHH Datalogic VN thành lập tháng 7/2016, đến nay có 4 đảng viên; Chi bộ Công ty Cổ phần Sanofi  VN thành lập tháng 7/2016, đến nay có 4 đảng viên.

Đã từng bước nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ

Bên cạnh việc phát triển đảng viên mới, gia tăng về số lượng hàng năm, việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ luôn được xem là công tác trọng tâm.

Với đặc thù Đảng viên làm việc tại các doanh nghiệp nên sinh hoạt định kỳ và các hoạt động khác của Chi bộ Xây dựng lực lượng chính trị  đều phải tổ chức ngoài giờ hành chính (sau 17h30 các ngày thường và ngày Chủ nhật). Dù vậy, sinh hoạt vẫn đảm bảo số lượng đảng viên tham dự, đảm bảo nội dung theo Hướng dẫn 09-HD/BTCTW ngày 02/3/2012 của Ban Tổ chức Trung ương về hướng dẫn sinh hoạt chi bộ. Việc đổi mới nội dung, hình thức và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ gắn với đẩy mạnh thực hiện việc học tập tư tưởng và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; làm cho mọi đảng viên nâng cao nhận thức, tự giác chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện tốt nghị quyết của chi bộ và của cấp ủy cấp trên; bảo đảm tính lãnh đạo, tính giáo dục và tính chiến đấu để khẳng định chi bộ là nơi lãnh đạo, quản lý, giáo dục, rèn luyện và bồi dưỡng cán bộ, đảng viên.

Phối hợp, hỗ trợ phát triển tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên trong doanh nghiệp

Đến tháng 10/2016, trong Khu Công nghệ cao có 35 Dn có tổ chức Công đoàn  với hơn 24.000 Công đoàn viên; Đã thành lập Chi đoàn XDLLCT và 04 Chi đoàn doanh nghiệp với 86 đoàn viên. Các hoạt động của Công đoàn, Đoàn thanh niên triển khai theo chỉ đạo của Công đoàn và Đoàn  các KCX-KCN Thành phố, thu hút đông đảo công đoàn viên, đoàn viên tham gia và cũng từ đó xuất hiện các gương sáng của công nhân trong lao động, học tập và trong các phong trào cộng đồng, giúp phát hiện và bồi dưỡng phát triển đảng tại chi bộ XDLLCT và các chi bộ khối doanh nghiệp.

Qua 5 năm triển khai thực hiện Đề án, những mặt đã làm được dễ thấy nhất là: Bước đầu đã định hình được phương thức xây dựng lực lượng chính trị: Chi bộ đã tập trung phát triển đảng viên trong doanh nghiệp có trên 500 lao động – là đối tượng hết sức đặc thù. Vì vậy, Chi bộ luôn tham mưu để Đảng ủy  huy động sức mạnh tổng hợp của toàn Đảng bộ thực hiện công tác này, từ sự tham gia trực tiếp của các đ/c Đảng ủy viên đên Chi ủy các chi bộ bạn, từ sự hỗ trợ của BCH công đoàn các KCX-KCN TP đến sự ủng hộ của BGĐ các doanh nghiệp; Chủ động thực hiện các nhiệm vụ tại địa bàn cho phù hợp, thuận lợi với điều kiện người lao động: Đảng ủy tổ chức các lớp học nhận thức về Đảng vào ngày Chủ nhật, mời giảng viên về giảng tại Khu Công nghệ cao để thuận lợi cho học viên tham dự; Các buồi tuyên truyền nghị quyết, các buồi sinh hoạt chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” cũng tổ chức thêm vào các ngày Chủ nhật cho Đảng viên khối doanh nghiệp tham gia. Nhờ vậy, nhận thức của Đảng viên và chất lượng sinh hoạt chi bộ cũng chuyển biến đáng kể; Có sự chuyển biến về chất và lượng: Số lượng đảng viên kết nạp mới tăng dần theo từng năm. Nhiều Đảng viên tham gia BCH Công đoàn, một số Đảng viên giữ nhiệm vụ quan trọng trong doanh nghiệp (Giám đốc điều hành, Giám đốc sản xuất, Tổng vụ, Nhân viên quản lý sản xuất, Chuyền trưởng …)

Tuy nhiên, mặt tồn tại, điểm yếu cũng khá nhiều. Đó là: Công tác giáo dục tư tưởng chính trị trong các chi bộ chưa bền vững. Mặc dù chi bộ, Đảng bộ có nhiều hình thức tuyên truyền, giáo dục nhưng vẫn xảy ra các trường hợp biến động về tư tưởng, dẫn đến việc xin ra khỏi Đảng (3 trường hợp) và bỏ sinh hoạt đảng không có lý do (1 trường hợp). Nhiều quần chúng đã học lớp cảm tình đảng nhưng chưa quyết định xin vào đảng; Một số đảng viên đang làm việc tại các doanh nghiệp nhưng vẫn sinh hoạt tại địa phương, chưa chuyển về do có tâm lý e dè, sợ Ban Giám đốc doanh nghiệp phân biệt đối xử.

Nguyên nhân: Công tác tuyên truyền giáo dục còn chung chung, chưa sâu, chưa cụ thể. Tình hình và dư luận xã hội ít nhiều ảnh hưởng nhận thức quần chúng, đảng viên. Với điều kiện khó khăn, hạn chế về thời gian, Đảng viên khối doanh nghiệp chưa tham gia đầy đủ các hoạt động chung của Đảng bộ, từ đó chưa phát huy hết nhiệt tình, trí tuệ, kỹ năng của các đ/c cho hoạt động chung. Việc chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động còn hạn chế. Điều kiện về nơi làm việc của cán bộ chuyên trách Đảng, đoàn thể chưa ổn định. Đảng ủy chưa có đủ điều kiện tổ chức các sinh hoạt văn hóa – vốn là nhu cầu rất cao của Đảng viên, người lao động trong KCNC

Trong 5 năm tới, Đảng bộ phấn đấu phát triển thêm 25 đảng viên mới; Thành lập thêm 2 chi bộ tại doanh nghiệp 500 lao động.

Một nhiệm vụ quan trọng mà Đảng  bộ không ngừng phấn đấu để đạt được là nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, để tạo gắn bó đoàn kết, đồng lòng trong tập thể đảng viên chi bộ XDLLCT, tiếp tục làm nòng cốt, tham mưu cho Đảng ủy thực hiện tốt công tác xây dựng tổ chức chính trị, chính trị xã hội trong doanh nghiệp, theo tinh thần Nghị định số 98/2014/NĐ-CP ngày 24/10/2014 của Chính phủ về  Quy định việc thành lập tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội tại doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế. Theo đó, Chi bộ sẽ sẽ thực hiện theo từng giải pháp khác nhau cho các nhóm doanh nghiệp:

- Đối với doanh nghiệp đã có tổ chức Đảng: phối hợp rà soát số người lao động là đảng viên đang làm việc ổn định từ 12 tháng trở lên trong doanh nghiệp đang sinh hoạt đảng ở nơi khác chuyển về sinh hoạt tại tổ chức Đảng của doanh nghiệp, nâng cao chất lượng sinh hoạt.

 - Đối với doanh nghiệp chỉ có 1 hoặc 2 người lao động là đảng viên chính thức, thành lập chi bộ ghép hoặc phân công đảng viên về sinh hoạt và lập tổ chức Đảng tại doanh nghiệp; chi bộ ghép có trách nhiệm thực hiện công tác phát triển đảng ở doanh nghiệp, khi có đủ 3 người lao động là đảng viên chính thức làm việc cùng doanh nghiệp, Đảng ủy sẽ quyết định thành lập tổ chức Đảng tại doanh nghiệp.

- Đối với doanh nghiệp chưa có người lao động là đảng viên: phối hợp các tổ chức đoàn thể phát hiện, bồi dưỡng tạo nguồn, kết nạp đảng viên, khi đủ điều kiện, Đảng ủy sẽ quyết định thành lập tổ chức Đảng tại doanh nghiệp.

Với quyết tâm và chương trình hành động cụ thể của Đảng bộ cơ quan Ban Quản lý Khu Công nghệ cao, hy vọng rằng mục tiêu xây dựng lực lượng chính trị vững mạnh sẽ đạt được, góp phần cùng Đảng bộ các KCX-KCN Thành phố thực hiện thắng lợi Đề án 01-ĐA/ĐU giai đoạn 2016-2020./.
 

Tháng 10/2016

 Lê Thương


Số lượt người xem: 1 Bản in Quay lại
 
Xem theo ngày: