Skip Ribbon Commands
Skip to main content
  
  
  
Category
  
Edit
  
  
  
ItemShortContent
  
  
  
  
  
No presence informationBan biên tập trang thông tin SHTP3/22/2022 10:20 AMTin Đảng - Đoàn thể Approved/HoatDongAnh/THANH PHU/2022-QLKH-dai-hoi-doan-KCNC-15.jpg
(SHTP) - Ngày 06/3/2022, Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khu Công nghệ cao tổ chức Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khu Công nghệ cao Thành phố lần thứ VI, nhiệm kỳ 2022-2027.
3
No
105
15
  
No presence informationBan biên tập trang thông tin SHTP3/22/2022 10:15 AMTin Đảng - Đoàn thể Approved/HoatDongAnh/THANH PHU/2020-qlkh-thu-7-tinh-nguyen.jpg
(SHTP) - Với mục tiêu phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo của đội ngũ công chức trẻ, góp phần tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác cải cách hành chính của Khu Công nghệ cao năm 2022, nâng cao trách nhiệm phục vụ doanh nghiệp; đồng thời hưởng ứng Kế hoạch Tháng Thanh niên năm 2022 và hướng tới chào mừng Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khu Công nghệ cao nhiệm kỳ 2022-2027.
3
No
24
1
  
No presence informationBan biên tập trang thông tin SHTP2/8/2022 2:35 PMTin Đảng - Đoàn thể Approved/HoatDongAnh/THANH PHU/2022-QLKH-dai-hoi-chi-doan-1.jpg
(SHTP) - Thực hiện Hướng dẫn số 43-HD/ĐTN ngày 07/12/2021 của BCH Đoàn Khối Dân – Chính – Đảng Thành phố tổ chức Đại hội, Hội nghị của Đoàn cấp cơ sở tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCSH Hồ Chí Minh Khối Dân – Chính – Đảng Thành phố lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022-2027; và hướng dẫn của Ban Chấp hành Đoàn Khu Công nghệ cao về việc tổ chức Đại hội Chi đoàn của các Chi đoàn khối Hành chính sự nghiệp thuộc Đoàn Khu Công nghệ cao
3
No
53
4
  
No presence informationBan biên tập trang thông tin SHTP1/3/2022 8:50 AMTin Đảng - Đoàn thể Approved/HoatDongAnh/THANH PHU/2022-QLKH-hoi-thi-tin-hoc-1.jpg
(SHTP) - Hội thi Tin học khối cán bộ, công chức, trẻ toàn quốc do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Nội vụ, Bộ Giáo dục và Đào tạo và Hội Tin học Việt Nam phối hợp tổ chức từ năm 2013 nhằm thúc đẩy ứng dụng có hiệu quả công nghệ thông tin và nâng cao chất lượng công việc của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trẻ, góp phần thực hiện tốt chủ trương của Đảng, Nhà nước về cải cách hành chính, chuyển đổi số, xây dưng Chính phủ số.
3
No
61
3
  
No presence informationBan biên tập trang thông tin SHTP11/20/2018 9:50 AMTin Đảng - Đoàn thể Approved/HoatDongAnh/THANH PHU/VP-2018-minh-dam-1.jpg
(SHTP) - Căn cứ Phương hướng, nhiệm vụ công tác đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2018 – 2019 ngày 28/3/2018 của Chi đoàn Văn phòng Ban Quản lý, ngày 09/11/2018, Ban Chấp hành Chi đoàn Văn phòng Ban Quản lý phối hợp Công đoàn cơ sở thành viên Ban Quản lý Khu Công nghệ cao tổ chức chương trình về nguồn kết hợp sinh hoạt dã ngoại và giao lưu Đoàn viên năm 2018 tại Khu căn cứ Minh Đạm, Bà Rịa - Vũng Tàu.
3
No
1,558
2
  
No presence informationBan biên tập trang thông tin SHTP8/29/2018 4:05 PMTin Đảng - Đoàn thể Approved/HoatDongAnh/THANH%20PHU/2018-VP-giao-luu-khoi-thi-dua-10-14.jpg
(SHTP) - Thiết thực tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi Thi đua ái quốc (11/6/1948 – 11/6/2018); 73 năm Ngày cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 – 19/8/2018) và Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 – 02/9/2018). Đồng thời để duy trì hoạt động giao lưu truyền thống của Khối Thi đua 10 kề từ ngày thành lập cho đến nay. Ngày 24/8/2018, Khối Thi đua 10 tổ chức Chương trình giao lưu gương điển hình tiên tiến giai đoạn 2015 – 2018 với Chủ đề “Khối Thi đua 10 làm theo lời Bác”, kết hợp tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao, văn hóa văn nghệ.
3
No
206
14
  
No presence informationBan biên tập trang thông tin SHTP8/6/2018 8:35 AMTin Đảng - Đoàn thể Approved/HoatDongAnh/THANH PHU/2018-VP-2-tham-me-VNAH-1.jpg
(SHTP) - Nhằm hướng tới kỷ niệm 71 năm Ngày thương binh liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2018), ngày 27/7/2018, Chi đoàn Văn phòng Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh đã đến thăm tặng quà cho Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Thủ.
3
No
170
2
1 - 7Next
(SHTP) - Ngày 06/3/2022, Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khu Công nghệ cao tổ chức Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khu Công nghệ cao Thành phố lần thứ VI, nhiệm kỳ 2022-2027.
(SHTP) - Với mục tiêu phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo của đội ngũ công chức trẻ, góp phần tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác cải cách hành chính của Khu Công nghệ cao năm 2022, nâng cao trách nhiệm phục vụ doanh nghiệp; đồng thời hưởng ứng Kế hoạch Tháng Thanh niên năm 2022 và hướng tới chào mừng Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khu Công nghệ cao nhiệm kỳ 2022-2027.
(SHTP) - Thực hiện Hướng dẫn số 43-HD/ĐTN ngày 07/12/2021 của BCH Đoàn Khối Dân – Chính – Đảng Thành phố tổ chức Đại hội, Hội nghị của Đoàn cấp cơ sở tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCSH Hồ Chí Minh Khối Dân – Chính – Đảng Thành phố lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022-2027; và hướng dẫn của Ban Chấp hành Đoàn Khu Công nghệ cao về việc tổ chức Đại hội Chi đoàn của các Chi đoàn khối Hành chính sự nghiệp thuộc Đoàn Khu Công nghệ cao
(SHTP) - Hội thi Tin học khối cán bộ, công chức, trẻ toàn quốc do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Nội vụ, Bộ Giáo dục và Đào tạo và Hội Tin học Việt Nam phối hợp tổ chức từ năm 2013 nhằm thúc đẩy ứng dụng có hiệu quả công nghệ thông tin và nâng cao chất lượng công việc của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trẻ, góp phần thực hiện tốt chủ trương của Đảng, Nhà nước về cải cách hành chính, chuyển đổi số, xây dưng Chính phủ số.
(SHTP) - Căn cứ Phương hướng, nhiệm vụ công tác đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2018 – 2019 ngày 28/3/2018 của Chi đoàn Văn phòng Ban Quản lý, ngày 09/11/2018, Ban Chấp hành Chi đoàn Văn phòng Ban Quản lý phối hợp Công đoàn cơ sở thành viên Ban Quản lý Khu Công nghệ cao tổ chức chương trình về nguồn kết hợp sinh hoạt dã ngoại và giao lưu Đoàn viên năm 2018 tại Khu căn cứ Minh Đạm, Bà Rịa - Vũng Tàu.
(SHTP) - Thiết thực tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi Thi đua ái quốc (11/6/1948 – 11/6/2018); 73 năm Ngày cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 – 19/8/2018) và Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 – 02/9/2018). Đồng thời để duy trì hoạt động giao lưu truyền thống của Khối Thi đua 10 kề từ ngày thành lập cho đến nay. Ngày 24/8/2018, Khối Thi đua 10 tổ chức Chương trình giao lưu gương điển hình tiên tiến giai đoạn 2015 – 2018 với Chủ đề “Khối Thi đua 10 làm theo lời Bác”, kết hợp tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao, văn hóa văn nghệ.

    TIN ĐÃ ĐƯA

    Xem tiếp