Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

 

 
Liên kết Web
 
 
  • Lễ khởi công dự án Samsung HCMC CE Complex trong Khu Công nghệ cao
  • Một số hình ảnh cuộc thi Nét đẹp SHTP 2014
  • Một số kết quả hoạt động của Khu Công nghệ cao sau 12 năm thành lập - 24/10/2014
  • Làm chủ công nghệ để phát triển công nghệ cao (P1)
  • Làm chủ công nghệ để phát triển công nghệ cao (P.2)
  • Làm chủ công nghệ để phát triển công nghệ cao (P3)
  • Khóa container công nghệ RFID - Kết quả nghiên cứu giữa SHTPLabs và ICDREC
  • Chương trình Đối thoại chính sách: "Kinh nghiệm của Hàn Quốc về tài chính cho phát triển khoa học công nghệ và hàm ý chính sách đối với Việt Nam" - P1
  • Chương trình Đối thoại chính sách: "Kinh nghiệm của Hàn Quốc về tài chính cho phát triển khoa học công nghệ và hàm ý chính sách đối với Việt Nam" - P2
  • Chương trình Đối thoại chính sách: "Kinh nghiệm của Hàn Quốc về tài chính cho phát triển khoa học công nghệ và hàm ý chính sách đối với Việt Nam" - P3
Các lĩnh vực ưu tiên thu hút đầu tưThứ 6, Ngày 17/10/2014, 10:50

Tiêu chí đầu tư

Tiêu chí đầu tư vào Khu Công nghệ cao TP.HCM

Phù hợp với 4 nhóm lĩnh vực ưu tiên.

 

Công nghệ và sản phẩm thuộc Danh mục Công nghệ cao và sản phẩm Công nghệ cao khuyến khích đầu tư tại Quyết định số 66/2014/QĐ-TTg ngày 25/11/2014 hoặc công nghệ, sản phẩm mới, được Hội đồng khoa học của Khu Công nghệ cao công nhận và khuyến khích.

 

Chi cho hoạt động R&D không ít hơn 1% tổng doanh thu hàng năm trong 03 năm liên tiếp, đạt trên 1% từ năm thứ tư.

 

Doanh thu trung bình từ các sản phẩm Công nghệ cao không ít hơn 60% doanh thu hàng năm trong 03 năm liên tiếp và không ít hơn 70% từ năm thứ tư.

 

Nhân lực cho hoạt động R&D không ít hơn 5% tổng nhân lực của dự án.

 

Áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng tương ứng với từng ngành / lĩnh vực hoạt động (ISO 9000/2001, CMM, GMP, ...).

 

Phù hợp với pháp luật Việt Nam và các quy định về bảo vệ môi trường.

 

Doanh nghiệp có thể tham khảo các quy định cụ thể của Ban Quản lý Khu Công nghệ cao TP.HCM về tiêu chuẩn đánh giá dự án đầu tư vào Phân khu Nghiên cứu - Đào tạo - Ươm tạo (Quyết định số 79/QĐ-KCNC ngày 25/4/2012) và tiêu chuẩn đánh giá dự án đầu tư vào Giai đoạn II của Khu Công nghệ cao TP.HCM (Quyết định số 80/QĐ-KCNC ngày 25/4/2012).

 


Số lượt người xem: 1459Bản in Quay lại
Xem theo ngày: