Bỏ qua Lệnh Ruy-băng
Bỏ qua nội dung chính
Dẫn hướng Lên
Đăng nhập

 

 
Liên kết Web
 
 
  • Lễ khởi công dự án Samsung HCMC CE Complex trong Khu Công nghệ cao
  • Một số hình ảnh cuộc thi Nét đẹp SHTP 2014
  • Một số kết quả hoạt động của Khu Công nghệ cao sau 12 năm thành lập - 24/10/2014
  • Làm chủ công nghệ để phát triển công nghệ cao (P1)
  • Làm chủ công nghệ để phát triển công nghệ cao (P.2)
  • Làm chủ công nghệ để phát triển công nghệ cao (P3)
  • Khóa container công nghệ RFID - Kết quả nghiên cứu giữa SHTPLabs và ICDREC
  • Chương trình Đối thoại chính sách: "Kinh nghiệm của Hàn Quốc về tài chính cho phát triển khoa học công nghệ và hàm ý chính sách đối với Việt Nam" - P1
  • Chương trình Đối thoại chính sách: "Kinh nghiệm của Hàn Quốc về tài chính cho phát triển khoa học công nghệ và hàm ý chính sách đối với Việt Nam" - P2
  • Chương trình Đối thoại chính sách: "Kinh nghiệm của Hàn Quốc về tài chính cho phát triển khoa học công nghệ và hàm ý chính sách đối với Việt Nam" - P3

SỨ MỆNH

      Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh (Khu CNC) là Khu Công nghệ cao quốc gia, có sứ mệnh nâng cao năng lực nội sinh về khoa học công nghệ, thúc đẩy phát triển công nghệ cao cho Thành phố Hồ Chí Minh và Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam

TẦM NHÌN

      Là đầu tàu trong thúc đẩy, nâng cao chất lượng tăng trưởng và năng lực cạnh tranh của kinh tế Thành phố và cả nước. Phấn đấu Khu CNC thực sự là đầu tàu cho đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp trên nền tảng công nghệ, trung tâm phát triển công nghệ cao hàng đầu của khu vực.

TRIẾT LÝ PHÁT TRIỂN

      Khu CNC là một khu kinh tế tri thức, xanh, luôn luôn vận động, luôn luôn phát triển cùng với tri thức loài người, đóng góp xứng đáng vào công cuộc xây dựng nước Việt Nam giàu mạnh.

MỤC TIÊU

    Mục tiêu dài hạn:

(i) Tạo điều kiện và tham gia trực tiếp vào việc nâng cao hàm lượng khoa học và công nghệ trong sản phẩm hàng hóa, dịch vụ, tạo ra giá trị gia tăng cao và sức cạnh tranh trong hội nhập quốc tế;
(ii) Xây dựng tiềm lực về công nghệ và công nghệ cao cho vùng và cho cả nước;
(iii) Hình thành một lực lượng sản xuất hiện đại làm hạt nhân cho vùng kinh tế động lực phía Nam, thúc đẩy sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
    Mục tiêu trung và ngắn hạn:

(i)Tạo ra môi trường thuận lợi thu hút đầu tư nước ngoài (FDI). Hình thành một trung tâm để thu hút sản xuất công nghiệp công nghệ cao, chuyển giao công nghệ cao từ nước ngoài, đặc biệt là các công ty đa quốc gia có tiềm lực lớn về công nghệ cao. Đây là yếu tố then chốt để đảm bảo thành công của Khu CNC;
(ii) Thu hút và quy tụ các nguồn lực đầu tư phát triển công nghệ cao vào Khu CNC, nơi có đầy đủ điều kiện thích hợp để du nhập, tiếp thu và thích nghi, sáng chế công nghệ cao trong nước, đồng thời tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ cho sản xuất công nghệ cao và nghiên cứu sáng tạo công nghệ;
(iii) Tạo điều kiện thúc đẩy đổi mới sáng tạo, ươm tạo công nghệ mới và hỗ trợ thương mại hóa sản phẩm R&D công nghệ cao

• Khu CNC là một trong 3 Khu Công nghệ cao Quốc gia, được Thủ tướng Chính phủ thành lập. Với qui mô 913 hecta nằm ở phía Đông Bắc TP.HCM, có tầm nhìn trở thành mộ đô thị khoa học công nghệ, làm nền tảng cơ sở cho phát triển kinh tế tri thức của TP.HCM và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam- một địa chỉ hấp dẫn để thu hút nguồn vốn, công nghệ và nhân lực cho hoạt động CNC.

• Để góp phần thực hiện mục tiêu công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước, đưa Việt Nam trở thành nước công nghiệp phát triển đến năm 2020, Khu CNC không ngừng phấn đấu tạo ra một môi trường lý tưởng để phục vụ doanh nghiệp CNC trong và ngoài nước đến đầu tư và sáng tạo CN mới.

• Khu CNC luôn hoan nghênh và trân trọng sự hợp tác, đầu tư của các Doanh nghiệp, Viện, Trường, các nhà khoa học, chuyên gia trong và ngoài nước; những ý tưởng sáng tạo về công nghệ ... nhằm cùng hướng đến xây dựng một môi trường thuận lợi, bền vững cho các hoạt động CNC.