Bỏ qua Lệnh Ruy-băng
Bỏ qua nội dung chính
Dẫn hướng Lên
Đăng nhập

 

 
Liên kết Web
 
 
  • Lễ khởi công dự án Samsung HCMC CE Complex trong Khu Công nghệ cao
  • Một số hình ảnh cuộc thi Nét đẹp SHTP 2014
  • Một số kết quả hoạt động của Khu Công nghệ cao sau 12 năm thành lập - 24/10/2014
  • Làm chủ công nghệ để phát triển công nghệ cao (P1)
  • Làm chủ công nghệ để phát triển công nghệ cao (P.2)
  • Làm chủ công nghệ để phát triển công nghệ cao (P3)
  • Khóa container công nghệ RFID - Kết quả nghiên cứu giữa SHTPLabs và ICDREC
  • Chương trình Đối thoại chính sách: "Kinh nghiệm của Hàn Quốc về tài chính cho phát triển khoa học công nghệ và hàm ý chính sách đối với Việt Nam" - P1
  • Chương trình Đối thoại chính sách: "Kinh nghiệm của Hàn Quốc về tài chính cho phát triển khoa học công nghệ và hàm ý chính sách đối với Việt Nam" - P2
  • Chương trình Đối thoại chính sách: "Kinh nghiệm của Hàn Quốc về tài chính cho phát triển khoa học công nghệ và hàm ý chính sách đối với Việt Nam" - P3
 

 ĐIỀU KIỆN THU HÚT ĐẦU TƯ

 
 
Hình thức dự án đầu tư: Dự án Sản xuất Công nghệ cao, dự án Dịch vụ Công nghệ cao; dự án Nghiên cứu và triển khai - Đào tạo - Ươm tạo; dự án Công nghiệp hỗ trợ Công nghệ cao.
Ưu tiên những dự án chú trọng việc sử dụng năng lượng sạch và xanh.

ĐIỀU KIỆN THU HÚT ĐẦU TƯ


Phù hợp 04 lĩnh vực ưu tiên.
Công nghệ và sản phẩm của dự án thuộc Danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển và Sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển, được ban hành tại Quyết định số 66/2014/QĐ-TTg ngày 25/11/2014 và Quyết định số 13/2017/QĐ-TTg ngày 28/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ; hoặc công nghệ/sản phẩm mới, được Hội đồng Khoa học của Khu Công nghệ cao công nhận và khuyến khích.
Tổng chi cho hoạt động R&D được thực hiện tại Việt Nam trên tổng doanh thu thuần hàng năm đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ phải đạt ít nhất 1%. Đối với các doanh nghiệp có tổng nguồn vốn trên 100 tỷ đồng và tổng số lao động trên 300 người tỷ lệ này phải đạt ít nhất 0,5%.
Doanh thu từ sản phẩm Công nghệ cao phải đạt ít nhất 70% tổng doanh thu thuần hàng năm.
Nhân lực cho hoạt động R&D không ít hơn 5% tổng nhân lực đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ. Đối với các doanh nghiệp có tổng vốn trên 100 tỷ đồng và tổng số lao động trên 300 người tỷ lệ này phải đạt ít nhất 2,5% không thấp hơn 15 người.
Áo dụng các hệ thống quản lý chất lượng tương ứng với ngành/lĩnh vực hoạt động (như ISO 9000, CMM, GMP,...).
Phù hợp với pháp luật Việt Nam và các quy định về bảo vệ môi trường.