Skip Ribbon Commands
Skip to main content

 

Ngôn ngữ: Việt Nam | English
 
Website Hữu ích
Gương điển hình tiên tiếnThứ 7, Ngày 11/10/2014, 14:55

GƯƠNG ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN CƠ SỞ GIAI ĐOẠN 2010 - 2014

TẬP THỂ ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN

1. Văn phòng Ban Quản lý Khu CNC

Tập thể đã được khen thưởng:
- Huân chương Lao động hạng Ba năm 2013 (thành tích từ năm 2008 -2012);
- Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2010;
- Đạt “Tập thể Lao động xuất sắc” từ năm 2008 – 2013;
- Đạt “Tập thể Lao động tiến tiến” năm 2014 và được đề xuất Thành phố
công nhận “Tập thể Lao động xuất sắc” năm 2014;
- Đạt “Gương điển hình tiên tiến cơ sở” GĐ 2011-2013, GĐ 2010-2014.

 2. Công ty TNHH MTV Phát triển Khu CNC

Tập thể đã được khen thưởng:
- Huân chương Lao động hạng Ba năm 2013 (thành tích từ năm 2008-2012);
- Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2010;
- Đạt “Tập thể Lao động xuất sắc” từ năm 2008 – 2013;
- Đạt “Tập thể Lao động tiến tiến” năm 2014 và được đề xuất Thành phố công nhận “Tập thể Lao động xuất sắc” năm 2014;
- Đạt “Gương điển hình tiên tiến cơ sở” GĐ 2011-2013; GĐ 2010-2014;
- Đạt “Gương điển hình tiên tiến cấp Thành phố” năm 2012, GĐ 2011-2013.

 3. Ban Quản lý Các dự án Đầu tư – Xây dựng Khu CNC

Tập thể đã được khen thưởng:
- Huân chương Lao động hạng Ba (thành tích từ năm 2008-2012);
- Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2010.
- Đạt “Tập thể Lao động xuất sắc” từ năm 2008 - 2013.
- Đạt “Tập thể Lao động tiến tiến” năm 2014 và được đề xuất Thành phố công nhận “Tập thể Lao động xuất sắc” năm 2014;
- Đạt “Gương điển hình tiên tiến cơ sở” GĐ 2011-2013; GĐ 2010-2014.

4. Trung tâm Đào tạo

Tập thể đã được khen thưởng:
- Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2010;
- Đạt “Tập thể Lao động xuất sắc” từ năm 2008 – 2013;
- Đạt “Tập thể Lao động tiến tiến” năm 2014 và được đề xuất Thành phố công nhận “Tập thể Lao động xuất sắc” năm 2014;
- Đạt “Gương điển hình tiên tiến cơ sở” GĐ 2011-2013, GĐ 2010-2014.

CÁ NHÂN ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN
 

1. Ông Lê Hoài Quốc
Trưởng ban BQL KCNC

Cá nhân đã được khen thưởng:
- Huân chương Lao động hạng Ba năm 2012 (thành tích từ 2007-2011);
- Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2004;
- Bằng khen của Bộ KH&CN năm 2011;
- Bằng khen của UBND Thành phố năm 2011;
- Chiến sĩ thi đua cấp Thành phố năm 2009, 2012;
- Chiến sĩ thi đua cơ sở từ năm 2005-2014;
- Đạt “Gương điển hình tiên tiến cơ sở” GĐ 2011-2013; GĐ 2010-2014.
- Phối hợp cùng Thành Đoàn TP.HCM triển khai chương trình đào tạo “Lãnh đạo khởi nghiệp” cho sinh viên trên địa bàn TP.HCM.

2. Ông Võ Anh Tuấn
Phó Trưởng ban BQL KCNC

Cá nhân đã được khen thưởng:
- Huân chương Lao động hạng Ba năm 2012 (thành tích từ 2007-2011);
- Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2010;
- Bằng khen của UBND Thành phố năm 2007, 2012;
- Chiến sĩ thi đua cấp Thành phố năm 2008, 2011;
- Chiến sĩ thi đua cơ sở từ năm 2004-2014;
- Đạt “Gương điển hình tiên tiến cơ sở” GĐ 2011-2013; GĐ 2010-2014.

3. Ông Dương Minh Tâm
Phó Trưởng ban BQL KCNC

Cá nhân đã được khen thưởng:
- Huân chương Lao động hạng Ba năm 2012 (thành tích từ 2007-2011);
- Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2010;
- Bằng khen của UBND Thành phố năm 2008, 2012;
- Chiến sĩ thi đua cấp Thành phố năm 2008, 2011;
- Chiến sĩ thi đua cơ sở từ năm 2004-2014;
- Đạt “Gương điển hình tiên tiến cơ sở” GĐ 2011-2013; GĐ 2010-2014.

4. Bà Lê Bích Loan
Phó Trưởng ban BQL KCNC

Cá nhân đã được khen thưởng:
- Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2012;
- Bằng khen của UBND Thành phố năm 2007, 2010, 2012;
- Chiến sĩ thi đua cấp Thành phố năm 2011;
- Chiến sĩ thi đua cơ sở từ năm 2004-2007; 2009-2014;
- Đạt “Gương điển hình tiên tiến cơ sở” GĐ 2010-2014.

5. Ông Nguyễn Duy Phương
Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH MTV Phát triển KCNC

Cá nhân đã được khen thưởng:
- Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2012;
- Bằng khen của UBND Thành phố năm 2011;
- Chiến sĩ thi đua cấp Thành phố năm 2009, 2013;
- Chiến sĩ thi đua cơ sở từ năm 2007-2014;
- Đạt “Gương điển hình tiên tiến cơ sở” GĐ 2011-2013; GĐ 2010-2014.

6. Bà Phạm Thị Kim Thoa
Giám đốc CTy TNHH MTV Phát triển KCNC

Cá nhân đã được khen thưởng:
- Huân chương Lao động hạng Ba năm 2012 (thành tích từ 2007-2011);
- Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2010;
- Bằng khen của UBND Thành phố năm 2007, 2010, 2012;
- Chiến sĩ thi đua cấp Thành phố năm 2008, 2011;
- Chiến sĩ thi đua cơ sở từ năm 2004-2014;
- Đạt “Gương điển hình tiên tiến cơ sở” GĐ 2011-2013; GĐ 2010-2014.

7. Bà Nguyễn Thị Minh Thu
Trưởng phòng Xúc tiến đầu  tư và Hợp tác quốc tế

Cá nhân đã được khen thưởng:
- Chiến sĩ thi đua cấp Thành phố năm 2012;
- Bằng khen của UBND Thành phố năm 2011;
- Chiến sĩ thi đua cơ sở từ năm 2005-2006; 2010-2014;
- Đạt “Gương điển hình tiên tiến cơ sở” GĐ 2010-2014.

8. Bà Nguyễn Thị Tâm Lăng
Phó Trưởng phòng Quản lý Quy hoạch, Xây dựng và Môi trường

Cá nhân đã được khen thưởng:
- Chiến sĩ thi đua cấp Thành phố năm 2013;
- Bằng khen của UBND Thành phố năm 2011;
- Chiến sĩ thi đua cơ sở từ năm 2007-2008; 2010-2014;
- Đạt “Gương điển hình tiên tiến cơ sở” GĐ 2010-2014.

9. Ông Lê Thành Nguyên
Giám đốc Vườn ươm Doanh nghiệp Công nghệ cao

Cá nhân đã được khen thưởng:
- Chiến sĩ thi đua cấp Thành phố năm 2010, năm 2013;
- Bằng khen của UBND Thành phố năm 2012;
- Chiến sĩ thi đua cơ sở từ năm 2007-2009; 2011-2014;
- Đạt “Gương điển hình tiên tiến cơ sở” GĐ 2010-2014.Số lượt người xem: 122Bản in Quay lại

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

 

Access denied. You do not have permission to perform this action or access this resource.