Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

 

Ngôn ngữ: Việt Nam | English
 
Website Hữu ích
Gương điển hình tiên tiếnThứ 5, Ngày 09/10/2014, 14:55

GƯƠNG ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN CƠ SỞ NĂM 2014

TẬP THỂ ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN

 

 

1. Phòng Xúc tiến đầu tư & Hợp tác quốc tế

 

 

 

Đã có nhiều thành tích trong công tác xúc tiến đầu tư, hợp tác quốc tế: hoàn tất trước thời hạn các thủ tục đầu tư của dự án, cấp GCNĐT cho dự án của nhà đầu tư Samsung; đã thu hút 10 dự án đầu tư, với tổng vốn đầu tư đạt: 1.896,5 triệu đô la Mỹ, đạt 1.264,3% chỉ tiêu thu hút đầu tư của năm 2014 (150 triệu đô la Mỹ). Phối hợp tốt trong nhiệm vụ tổ chức hoạt động triển lãm tại sự kiện Hội nghị Quốc tế Thường niên Khu CNC lần 2 năm 2014.

 

Tập thể tích cực tham gia phong trào thi đua, hoàn thành 05/06 công trình thi đua cơ sở và có 01 giải pháp đăng ký sáng kiến tập thể được công nhận. 

 

 

2. Phòng Quản lý và Hợp tác Khoa học

 

 

 

Hoàn thành tốt nhiệm vụ thẩm định công nghệ các dự án đầu tư vào Khu CNC. Tham mưu tốt công tác QLNN về khoa học - công nghệ, tổ chức các sự kiện hỗ trợ nối kết nhân lực công nghệ cao. Tổ chức thành công Chương trình “Đối thoại công nghệ Khu Công nghệ cao TP.HCM - SHTP TechTalk”.

 

Tập thể tích cực tham gia phong trào thi đua, hoàn thành 03 công trình thi đua cơ sở và có 01 giải pháp đăng ký sáng kiến cá nhân được công nhận.

 

 

3. Văn phòng Ban Quản lý Khu CNC

 


 

Hoàn thành tốt nhiệm vụ, đạt năng suất và chất lượng trong thực hiện chức năng tham mưu, giúp việc và phục vụ họat động chỉ đạo, điều hành của LĐB; trong thực hiện tác nghiệp VT-LT và một số công tác khác được giao: CCHC, TĐKT, ứng dụng CNTT trong QLNN, tổ chức bộ máy - nhân sự, pháp chế, PCCC, thực hành tiết kiệm chống lãng phí và Quy chế dân chủ trong cơ quan theo Kế hoạch, Chương trình công tác năm 2014.

 

Tập thể tích cực tham gia phong trào thi đua, hoàn thành 02 công trình thi đua cơ sở và có 02 giải pháp đăng ký sáng kiến tập thể được công nhận. 

 

 

4. Công ty TNHH MTV Phát triển Khu CNC

 


 

Đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu tài chính năm 2014 do Chủ sở hữu giao và xếp loại Doanh nghiệp đạt loại A; Bảo toàn và phát triển được vốn của chủ sở hữu; Đảm bảo được thu nhập ổn định cho người lao động; Hoàn thành các dự án cấp bách kịp tiến độ thời gian được giao (Dự án san lấp I-11a, dự án cấp điện tạm, cấp nước tạp - phục vụ cho nhà đầu tư Samsung).

 

Tập thể tích cực tham gia phong trào thi đua, hoàn thành 05 công trình thi đua cơ sở, đang triển khai thực hiện 01 công trình thi đua cấp Thành phố chào mừng kỷ niệm ngày 30/4/2015 và có 02 giải pháp đăng ký sáng kiến tập thể được công nhận. 

 

 

5. Ban Quản lý Các dự án Đầu tư – Xây dựng Khu CNC

 


 

Đã có nhiều thành tích trong công tác tổ chức triển khai lập các dự án, thủ tục đầu tư; tổ chức thực hiện các dự án đầu tư xây dựng, nổi bật là 02 dự án “ San nền lô E-5 ” và “ San nền Phần b - Lô I-11” đã được khởi công và hoàn thành trước thời hạn 01 tháng để phục vụ nhà đầu tư Samsung. Tỷ lệ giải ngân đạt 98,9% kế hoạch vốn được giao. Có 08 dự án được phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành.

 

Tập thể tích cực tham gia phong trào thi đua, hoàn thành 03 công trình thi đua cơ sở, đang triển khai thực hiện 01 công trình thi đua cấp Thành phố chào mừng  kỷ niệm ngày 30/4/2015 và có 01 giải pháp đăng ký sáng kiến cá nhân được công nhận.  

 

 

6. Trung tâm Nghiên cứu triển khai Khu CNC

 


 

Hoàn thành tốt nhiệm vụ, các hoạt động nổi bật trong năm: Tổ chức thành công Lễ kỷ niệm 10 năm thành lập Trung tâm Nghiên cứu triển khai Khu Công nghệ cao (2004-2014); Thành lập Phòng Thí nghiệm Công nghệ thông tin và truyền thông; Tổ chức thành công Lễ công bố các sản phẩm: “Chip cảm biến áp suất ứng dụng công nghệ MEMS”, “Kem dưỡng trắng da ứng dụng công nghệ nano”, “Khóa container ứng dụng chip SV8G1”; Hợp tác với các trường, viện, doanh nghiệp trong việc nghiên cứu, chế tạo, sản xuất các sản phẩm và đào tạo nguồn nhân lực trẻ.

 

Tập thể tích cực tham gia phong trào thi đua, hoàn thành 04 công trình thi đua cơ sở, đang triển khai thực hiện 01 công trình thi đua cấp Thành phố chào mừng kỷ niệm ngày 30/4/2015 và có 10 giải pháp đăng ký sáng kiến cá nhân được công nhận.

 

 

7. Trung tâm Đào tạo

 


 

Hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong năm tổ chức được 21 khóa đào tạo ngắn hạn cho khoảng 336 lượt học viên đến từ các doanh nghiệp trong và ngoài Khu CNC; Tiến hành ký kết hợp tác toàn diện với Đại học, Viện, Trung tâm nhằm triển khai các chương trình đào tạo và cung ứng nguồn nhân lực; Phát triển được 36 ứng dụng; Giới thiệu thành công 278 ứng viên vào làm việc tại các doanh nghiệp trong Khu CNC.

 

Tập thể tích cực tham gia phong trào thi đua, hoàn thành 04/05 công trình thi đua cơ sở và có 02 giải pháp đăng ký sáng kiến tập thể được công nhận.

 

 

 

 

8. Vườn ươm Doanh nghiệp Công nghệ cao

 


 

Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao theo Chương trình công tác năm 2014. Về hoạt động ươm tạo doanh nghiệp: thu hút 03 nguồn vốn đầu tư cho các DN ươm tạo; Tổ chức 02 buổi giới thiệu sản phẩm cho các đối tượng ươm tạo và hỗ trợ các đơn vị ươm tạo tham gia 05 Hội chợ triển lãm công nghệ/ xúc tiến thương mại; Kết hợp với các Trường ĐH, Trung tâm hỗ trợ sinh viên tổ chức nhiều cuộc tọa đàm, hội thảo, BC chuyên đề nhằm khơi gợi ý tưởng sáng tạo và truyền đạt kinh nghiệm khởi nghiệp cho các bạn sinh viên.

 

Tập thể tích cực tham gia phong trào thi đua, hoàn thành 05 công trình thi đua cơ sở và có 01 giải pháp đăng ký sáng kiến tập thể được công nhận.

 

 

CÁ NHÂN ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN

 

 

 

 

1. Bà Nguyễn Thị Minh Thu

 

Trưởng phòng Xúc tiến đầu  tư và Hợp tác quốc tế

 

 

- Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

 

- Đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” năm 2014.

 

- Có giải pháp được công nhận sáng kiến tập thể: “Tổ chức khu vực Demo thiết bị trong khu vực triển lãm tại Hội nghị Quốc tế Thường niên lần 2 – năm 2014”.

 

 

 


 

2. Ông Lê Thành Nhân

 

Chuyên viên Phòng Quản lý và Hợp tác Khoa học

 

 

- Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

 

- Đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” năm 2014.

 

- Có giải pháp được công nhận sáng kiến cá nhân: “Xây dựng biểu mẫu giải trình và thẩm định dự án đầu tư thành lập tổ chức đào tạo kỹ thuật viên CNC của Khu CNC TP.HCM”

 

 

 

3. Bà Trần Thị Ngọc Chung

 

Phó Chánh Văn phòng BQL KCNC

 

 

- Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

 

- Đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” năm 2014.

 

- Có giải pháp được công nhận sáng kiến tập thể: “Xây dựng phần mềm đăng ký và quản lý sáng kiến”.

 

- Đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” năm 2014.

 

 

 

4. Bà Huỳnh Thị Ngọc Đào

 

Chuyên viên Văn phòng BQL KCNC

 

 

- Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

 

- Đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” năm 2014.

 

- Có giải pháp được công nhận sáng kiến tập thể: “Xây dựng phần mềm theo dõi công tác chỉ đạo điều hành” và “Ứng dụng phần mềm lõi lập hồ sơ công việc”.

 

 

5. Bà Nguyễn Thị Tâm Lăng

 

Phó Trưởng phòng Quản lý Quy hoạch, Xây dựng và Môi trường

 

 

- Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

 

- Đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” năm 2014.

 

- Có giải pháp được công nhận sáng kiến tập thể: Thực hiện Sổ tay “Hướng dẫn phân loại, đóng gói, dán nhãn và lưu trữ chất thải nguy hại”.

 

 

6. Ông Nguyễn Duy Phương

 

Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH MTV Phát triển KCNC

 

 

- Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

 

- Đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” năm 2014.

 

- Có giải pháp được công nhận sáng kiến tập thể: “Giải pháp cải tiến phương thức chỉ đạo quản lý - điều hành, nâng cao tinh thần trách nhiệm nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của CBCNV Công ty trong việc thực hiện nhiệm vụ SX-KD, nhiệm vụ chính trị”.

 


 

7. Bà Phạm Thị Kim Thoa

 

Giám đốc CTy TNHH MTV Phát triển KCNC

 

 

- Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

 

- Đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” năm 2014.

 

- Có giải pháp được công nhận sáng kiến tập thể: “Giải pháp cải tiến phương thức chỉ đạo quản lý – điều hành, nâng cao tinh thần trách nhiệm nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của CBCNV Công ty trong việc thực hiện nhiệm vụ SX-KD, nhiệm vụ chính trị”.

 

 

 

8. Ông Mai Ngọc Tuấn Anh

 

Phụ trách PTN Công nghệ Sinh học, TT R&D

 

 

- Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

 

- Đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” năm 2014.

 

- Có giải pháp được công nhận sáng kiến cá nhân: Đề xuất “Ứng dụng công nghệ nano vào chế tạo mỹ phẩm”.

 

 

9. Ông Bùi Quang Vinh

 

Phụ trách PTN Cơ khí chính & Tự động hóa, Trung tâm R&D

 

 

- Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

 

- Đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” năm 2014.

 

- Có giải pháp được công nhận sáng kiến tập thể: Thiết kế và phát triển sản phẩm Khóa điện tử thông minh container.

 

 

 

 

 

10. Bà Lương Thị Anh Đào

 

Nghiên cứu viên PTN Công nghệ Nano, Trung tâm R&D

 

 

- Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

 

- Đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” năm 2014.

 

- Có giải pháp được công nhận sáng kiến cá nhân: Chế tạo siêu tụ và stack siêu tụ.

 

 

 

 

 

11. Ông Trần Phước Toan

 

Nghiên cứu viên PTN Công nghệ Nano, Trung tâm R&D

 

 

- Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

 

- Đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” năm 2014.

 

- Có 02 giải pháp được công nhận sáng kiến cá nhân, tập thể: “Nghiên cứu chế tạo hệ vật liệu Polyaniline/ buckypaper để ứng dụng làm điện cực cho siêu tụ” và “Nghiên cứu quy trình chế tạo tinh thể nano curcumin phân tán trong dung dịch ở nồng độ cao bằng phương pháp nghiền ướt”.

 

 

 

 

 

12. Ông Nguyễn Minh Thạnh

 

Giám đốc Trung tâm Đào tạo

 

 

 

- Đạt “Lao động tiên tiến”; Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

 

- Có giải pháp được công nhận sáng kiến tập thể: Xây dựng giải pháp bán lẻ trên thiết bị di động hỗ trợ dịch vụ cho Ngân hàng Sacombank”.

 

 


 

 

 

 

 

13. Ông Đoàn Anh Kiệt

 

Trưởng Phòng Kế hoạch – Đào tạo Trung tâm Đào tạo

 

 

- Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

 

- Đã điều hành hoạt động của Phòng Kế hoạch - Đào tạo đạt được nhiều thành tích trong năm 2014: Tổ chức được 21 khóa đào tạo ngắn hạn cho khoảng 336 lượt học viên đến từ các DN trong và ngoài Khu CNC, các sinh viên tại các trường ĐH, CĐ trên địa bàn TP.HCM; Hợp tác với Công ty TNHH Phần mềm FPT HCM đào tạo nhân lực mới - PrePool.K24 (09 lớp với 287 lượt học viên từ 07/2014 đến 10/2014); Triển khai dịch vụ kiểm tra đầu vào cho sự kiện tuyển dụng của Công ty Intel Products Việt Nam (IQ logic, Computer skills) và được Công ty đánh giá cao dịch vụ này qua 4 lần sử dụng dịch vụ với tổng số ứng viên tham gia thi tuyển (1.413 ứng viên thi IQ logic, 1.055 ứng viên thi Computer skills).

 

 

14. Ông Nguyễn Như Hiếu
Chuyên viên Trung tâm Sáng tạo SHTP – Microsoft, Trung tâm Đào tạo

 

- Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

 

- Đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” năm 2014.

 

- Có giải pháp được công nhận sáng kiến tập thể: Xây dựng giải pháp bán lẻ trên thiết bị di động hỗ trợ dịch vụ cho Ngân hàng Sacombank”

 

 

 

 

 

15. Ông Nguyễn Thành Long

 

Phó Giám đốc Vườn ươm Doanh nghiệp Công nghệ cao

 

 

- Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

 

- Đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” năm 2014.

 

- Có giải pháp được công nhận sáng kiến tập thể: Xây dựng “Quy trình chăm sóc và hỗ trợ phát triển doanh nghiệp khoa học công nghệ”.

 
Số lượt người xem: 135Bản in Quay lại

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

 

Access denied. You do not have permission to perform this action or access this resource.