Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

 

Ngôn ngữ: Việt Nam | English
 
Website Hữu ích
Gương điển hình tiên tiếnThứ 5, Ngày 11/10/2018, 15:15

GƯƠNG ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN CẤP THÀNH PHỐ GIAI ĐOẠN 2015 - 2018


Trung tâm Nghiên cứu triển khai Khu Công nghệ cao

 

- Tập thể có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong công tác nghiên cứu khoa học và thương mại hóa sản phẩm Công nghệ cao, đạt danh hiệu Tập thể LĐXS liên tục (2015-2017);

- Dẫn đầu khối thi đua trực thuộc Ban Quản lý Khu Công nghệ cao năm 2017, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu thi đua đăng ký và cơ quan giao; trong giai đoạn 2015-2018 đã hoàn thành nghiên cứu 04 đề tài cấp Bộ KH&CN, 04 đề tài cấp Sở KH&CN, đăng ký bản quyền sở hữu trí tuệ là 14 đơn (đã có Quyết định chấp nhận đơn hợp lệ), công bố 26 bài báo trên các tạp chí có uy tín (trong đó có 08 bài trên các tạp chí quốc tế với chỉ số ISI cao), thương mại hóa 04 sản phẩm Công nghệ cao và 01 phần mềm quan trắc xử lý nước thải đã đưa vào ứng dụng tại Thành phố và Khu Công nghệ cao TP.HCM (đã ký Hợp đồng chuyển giao công nghệ số 09/2017/HĐĐH-SHTP) mang lại hiệu quả cao trong công tác nghiên cứu và sản xuất;

- Gương mẫu chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của cơ quan và địa phương đơn vị có trụ sở;

- Tích cực tham gia các các hoạt động phong trào thi đua của Ban Quản lý Khu Công nghệ cao và Thành phố phát động, góp phần thực hiện tốt công tác an sinh xã hội trên địa bàn Thành phố;

- Tổ chức Đảng, đoàn thể đạt trong sạch, vững mạnh (2015-2017).


Số lượt người xem: 139Bản in Quay lại

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

 

Access denied. You do not have permission to perform this action or access this resource.