Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Nhà đầu tư

Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Charles Wembley Việt Nam

Gọi tắt

WEMBLEY MED

Quốc gia

Việt Nam

Lĩnh vực hoạt động

Công nghệ sinh học (Sản xuất)

Địa chỉ trong khu

Lô I-10-10, I-10-11, Đường D7

Điện thoại

 

Fax

 

Ngành nghề

 

Website

 

ItemStatus

4

ReadCounter

1400

Đại diện pháp luật

Trần Thị Ngọc Thúy

Tên dự án đầu tư

Đầu tư xây dựng Nhà máy Wembley Medical

Mục tiêu quy mô dự án

- Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa, chỉnh hình và phục hồi chức năng.

- Chi tiết: sản xuất kim luồn tĩnh mạch.

Attachments

Created at 3/8/2016 2:48 PM by System Account
Last modified at 3/14/2023 9:35 AM by System Account