Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Nhà đầu tư

Công ty Cổ phần Viễn thông FPT

Gọi tắt

 

Quốc gia

Việt Nam

Lĩnh vực hoạt động

Vi điện tử-CNTT- viễn thông (Dịch vụ)

Địa chỉ trong khu

Lô T2-5, đường D1, Khu Công nghệ cao, phường Tăng Nhơn Phú A, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Điện thoại

 

Fax

 

Ngành nghề

 

Website

 

ItemStatus

4

ReadCounter

561

Đại diện pháp luật

 

Tên dự án đầu tư

Công ty Cổ phần Công nghệ viễn thông FPT

Mục tiêu quy mô dự án

Mục tiêu:

- Cung cấp dịch vụ Internet thông qua các mạng kết nối giữa khách hàng ISP;

- Cung cấp dịch vụ viễn thông qua các kết nối viễn thông hiện có như VOIP (Điện thoại Internet);

- Hoạt động của các điểm truy cập Internet;

- Dịch vụ viễn thông giá trị gia tăng: dịch vụ thư điện tử, dịch vụ thư thoại, dịch vụ truy cập dữ liệu và thông tin trên mạng, dịch vụ fax gia tăng giá trị, dịch vụ trao đổi dữ liệu điện tử, dịch vụ chuyển đổi mã và giao thức, dịch vụ xử lý dữ liệu và thông tin trên mạng;

- Dịch vụ viễn thông cố định quốc tế;

- Dịch vụ viễn thông cố định đường dài trong nước;

- Dịch vụ viễn thông cố định nội hạt: dịch vụ điện thoại, fax, dich vụ truyền số liệu, dịch vụ truyền dẫn tín hiệu truyền hình, dịch vụ thuê kênh, dịch vụ telex, dịch vụ điện báo;

- Thiết lập hạ tầng mạng và cung cấp các dịch vụ viễn thông, Internet (Chỉ được hoạt động sau khi cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép);

- Đại lý cung cấp các dịch vụ truyền hình, phim ảnh, âm nhạc trên mạng Internet, điện thoại di động;

- Dịch vụ tin nhắn, dữ liệu, thông tin giải trí trên mạng điện thoại di động;

- Dịch vụ giá trị gia tăng trên mạng Internet, điện thoại di động;

- Đại lý, cung cấp các sản phẩm, dịch vụ viễn thông, Internet;

- Đại lý, cung cấp trò chơi trực tuyến trên mạng Internet, điện thoại di động;

- Cung cấp hạ tầng mạng viễn thông cho dịch vụ Internet băng thông rộng;

- Hoạt động viễn thông có dây (Chỉ hoạt động sau khi được cơ quan có thẩm quyền cho phép);

- Xuất bản phần mềm (Trừ hoạt động xuất bản phẩm);

- Hoạt động phát hành phim điện ảnh, phim video và chương trình truyền hình. Chi tiết: Dịch vụ phát hành phim ảnh, giải trí, giá trị gia tăng trên mạng viễn thông và Internet;

- Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông;

- Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh;

- Bán buôn máv vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm;

- Quảng cáo.

Attachments

Created at 10/11/2016 9:36 AM by System Account
Last modified at 3/13/2023 11:29 AM by System Account