Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Nhà đầu tư

Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh địa ốc Hòa Bình

Gọi tắt

 

Quốc gia

Việt Nam

Lĩnh vực hoạt động

Dịch vụ thương mại

Địa chỉ trong khu

 

Điện thoại

 

Fax

 

Ngành nghề

 

Website

 

ItemStatus

4

ReadCounter

638

Đại diện pháp luật

 

Tên dự án đầu tư

Trung tâm đổi mới sáng tạo Hòa Bình

Mục tiêu quy mô dự án

a) Mục tiêu:

- Thành lập cơ sở ươm tạo công nghệ cao và ươm tạo doanh nghiệp công nghệ cao; Hỗ trợ doanh nghiệp ươm tạo và sau ươm tạo cơ sở làm việc, máy móc thiết bị phục vụ nghiên cứu và phát triển, sản xuất thử nghiệm và chuyển giao công nghệ;

- Thành lập trung tâm nghiên cứu và phát triển Công nghệ vật liệu mới; Công nghệ thông tin, Công nghệ sinh học – y dược.

b) Quy mô:

- Diện tích đất sử dụng: 24.512,1 m2;

- Sản phẩm đầu ra của dự án: Ươm tạo thành công từ 10 đến 20 doanh nghiệp khởi nghiệp/năm; Đăng ký từ 5 đến 10 bằng sáng chế/năm từ các trung tâm nghiên cứu và phát triển; Ươm tạo mới từ 05 đến 10 doanh nghiệp/năm.

Attachments

Created at 10/11/2016 2:47 PM by System Account
Last modified at 2/24/2023 2:14 PM by System Account