Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Nhà đầu tư

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Đức Long Gia Lai

Gọi tắt

DLGL CIN JSC

Quốc gia

Việt Nam

Lĩnh vực hoạt động

Vi điện tử-CNTT- viễn thông (Sản xuất)

Địa chỉ trong khu

Lô I3-6, Đường N2, Khu Công nghệ cao, Phường Tăng Nhơn Phú A, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại

 

Fax

 

Ngành nghề

 

Website

 

ItemStatus

4

ReadCounter

839

Đại diện pháp luật

Đỗ Thành Nhân

Tên dự án đầu tư

Dự án Đầu TƯ Sản xuất thiết bị điện tử dân dụng Công Nghệ cao Đức Long Gia Lai

Mục tiêu quy mô dự án

a) Mục tiêu:

- Phát triển và sản xuất các thiết bị ứng dụng IoT (Internet of Things).

- Phát triển và sản xuất các thiết bị, bo mạch điện tử.

- Thiết lập bộ phận phát triển khoa học kỹ thuật phục vụ cải tiến, phát triển sản phẩm và quy trình sản xuất.

- Phát triển và sản xuất các thiết bị đo lường, kiểm tra, định hướng và điều khiển.

- Phát triển và sản xuất các thiết bị, linh kiện điện tử công nghệ LED.

- Phát triển và sản xuất các sản phẩm điện tử dân dụng.

b) Quy mô:

- Các thiết bị ứng dụng IoT (Internet of Things): 3.700.000 sản phẩm/năm.

- Các thiết bị, bo mạch điện tử: 2.640.000 sản phẩm/năm.

- Các thiết bị, linh kiện điện tử công nghệ LED: 1.020.000 sản phẩm/năm.

- Các sản phẩm điện tử dân dụng: 2.640.000 sản phẩm/năm.

Attachments

Created at 6/13/2017 3:43 PM by System Account
Last modified at 2/24/2023 2:33 PM by System Account