Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Nhà đầu tư

Công ty cồ phần hệ thống công nghệ Ánh Lam

Gọi tắt

Indigo JSC

Quốc gia

Việt - Malaysia

Lĩnh vực hoạt động

Vi điện tử-CNTT- viễn thông (Dịch vụ)

Địa chỉ trong khu

Lô T2-4 (Tầng 3)

Điện thoại

 

Fax

 

Ngành nghề

Lĩnh vực CNTT: Cung cấp dịch vụ; XD và khai thác Cơ sở dữ liệu; nghiên cứu và cung cấp giải pháp CNTT trong lĩnh vực ngân hàng, tài chính, chứng khoán.

Website

http://www.indigo-jsc.com/

ItemStatus

4

ReadCounter

3852

Đại diện pháp luật

Ông Phạm Phú Khánh - Giám đốc

Tên dự án đầu tư

Công ty CP Hệ thống công nghệ Ánh Lam   ​

Mục tiêu quy mô dự án

- Lập trình máy vi tính, dịch vụ tư vấn và các hoạt động khác liên quan đến máy vi tính

- Dịch vụ xây dựng cơ sở dữ liệu, khai thác cơ sở dữ liệu phục vụ nghiên cứu và phát trển CNC

- Nghiên cứu phát triển - tư vấn lựa chọn trển khai tích hợp - phát trển phần mềm: các giải pháp CNTT, viễn thông trong lĩnh vực ngân hàng, chứng khoán, tài chính; nghiên cứu các giải pháp trung tâm dữ liệu, phần mềm nhúng (embedded software)  ​

Attachments

Created at 11/15/2013 11:24 AM by HCM\bioadmin
Last modified at 2/24/2023 2:27 PM by System Account