Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Nhà đầu tư

Công ty Cổ phần Công Viên Sài Gòn Silicon

Gọi tắt

Sài Gòn Silicon

Quốc gia

Việt Nam

Lĩnh vực hoạt động

Dịch vụ khác

Địa chỉ trong khu

Lô I6, Lô I7, Đường D1

Điện thoại

 

Fax

 

Ngành nghề

 

Website

 

ItemStatus

4

ReadCounter

1422

Đại diện pháp luật

Nguyễn Minh Hiếu

Tên dự án đầu tư

Xây dựng và Phát triển Khu Công viên Sài Gòn Silicon

Mục tiêu quy mô dự án

Quy tụ chuyên gia, nhà khoa học, doanh nghiệp Việt Kiều về đầu tư sản xuất lĩnh vực công nghệ cao và công nghiệp hỗ trợ công nghệ cao; thu hút và tiếp cận 11 doanh nghiệp ngành vi mạch bán dẫn của Việt Kiều tại Silicon Valley về đầu tư tại Saigon Silicon City - Khu Công nghệ cao.

Attachments

Created at 6/10/2015 3:09 PM by System Account
Last modified at 2/24/2023 2:36 PM by System Account