Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Nhà đầu tư

Công ty Cổ phần MMA Việt Nam

Gọi tắt

 

Quốc gia

Việt Nam

Lĩnh vực hoạt động

Công nghệ sinh học (Sản xuất)

Địa chỉ trong khu

Lô I-4b-2.1, Đường N3

Điện thoại

 

Fax

 

Ngành nghề

 

Website

 

ItemStatus

4

ReadCounter

1281

Đại diện pháp luật

Cao Minh Hiển

Tên dự án đầu tư

Sản xuất Thủy Tinh Thể nhân tạo phục vụ điều trị bệnh đục thủy tinh thể tại Việt Nam

Mục tiêu quy mô dự án

a) Mục tiêu:

- Sản xuất thủy tinh thể nhân tạo

- Sản xuất sản phẩm hóa chất khác chưa được phân vào đâu

- Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học tự nhiên và kỹ thuật

- Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận

- Bán buôn dược phẩm và dụng cụ y tế

- Bán buôn máy móc, thiết bị y tế

b) Quy mô:

Công suất thiết kế: 250,000 chiếc/năm

Attachments

Created at 3/8/2016 10:49 AM by System Account
Last modified at 3/14/2023 9:36 AM by System Account