Skip Ribbon Commands
Skip to main content

 

 
Website Hữu ích
 
 
  • Lễ khởi công dự án Samsung HCMC CE Complex trong Khu Công nghệ cao
  • Một số hình ảnh cuộc thi Nét đẹp SHTP 2014
  • Một số kết quả hoạt động của Khu Công nghệ cao sau 12 năm thành lập - 24/10/2014
  • Làm chủ công nghệ để phát triển công nghệ cao (P1)
  • Làm chủ công nghệ để phát triển công nghệ cao (P.2)
  • Làm chủ công nghệ để phát triển công nghệ cao (P3)
  • Khóa container công nghệ RFID - Kết quả nghiên cứu giữa SHTPLabs và ICDREC
  • Chương trình Đối thoại chính sách: "Kinh nghiệm của Hàn Quốc về tài chính cho phát triển khoa học công nghệ và hàm ý chính sách đối với Việt Nam" - P1
  • Chương trình Đối thoại chính sách: "Kinh nghiệm của Hàn Quốc về tài chính cho phát triển khoa học công nghệ và hàm ý chính sách đối với Việt Nam" - P2
  • Chương trình Đối thoại chính sách: "Kinh nghiệm của Hàn Quốc về tài chính cho phát triển khoa học công nghệ và hàm ý chính sách đối với Việt Nam" - P3
Ban Quản lý KCNC thông báo thực hiện báo cáo về lao động (13/10)
(SHTP) - Ban Quản lý Khu Công nghệ cao TP.HCM xin thông báo đến Quý Doanh nghiệp như sau:
Siết chặt hơn việc thanh toán và chuyển tiền liên quan đến XK-NK hàng hoá, dịch vụ (17/09)
(SHTP) - Kể từ ngày 05/9, Nghị định Số 70/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của pháp lệnh Ngoại hối và Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh ngoại hối, sẽ chính thức có hiệu lực, thay thế cho Nghị định 160/2006/NĐ-CP.
Thông báo kiểm tra doanh nghiệp năm 2014 (10/09)
Ban Quản lý Khu Công nghệ cao TP.HCM thông báo thành lập Đoàn Kiểm tra doanh nghiệp năm 2014.
Thủ tục xác nhận doanh nghiệp có hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu hoặc tạm nhập, tái xuất hàng hóa (07/08)
(SHTP) - Theo Thông tư số 94/2014/TT-BTC, từ ngày 30/8/2014, Thương nhân có nhu cầu đề nghị Bộ Công Thương cấp mã số tạm nhập, tái xuất theo quy định tại Điều 13 Mục 2 Chương 2 Thông tư số 05/2014/TT-BCT thì lập 01 bộ hồ sơ đề nghị xác nhận về hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu hoặc tạm nhập, tái xuất hàng hóa gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Tổng cục Hải quan.
Hướng dẫn mới của Bộ Tài chính về thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp (06/08)
(SHTP) - Ngày 18/6/2014, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 78/2014/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định số 218/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ quy định và hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp.