Skip Ribbon Commands
Skip to main content

 

 
Website Hữu ích
 
 
  • Lễ khởi công dự án Samsung HCMC CE Complex trong Khu Công nghệ cao
  • Một số hình ảnh cuộc thi Nét đẹp SHTP 2014
  • Một số kết quả hoạt động của Khu Công nghệ cao sau 12 năm thành lập - 24/10/2014
  • Làm chủ công nghệ để phát triển công nghệ cao (P1)
  • Làm chủ công nghệ để phát triển công nghệ cao (P.2)
  • Làm chủ công nghệ để phát triển công nghệ cao (P3)
  • Khóa container công nghệ RFID - Kết quả nghiên cứu giữa SHTPLabs và ICDREC
  • Chương trình Đối thoại chính sách: "Kinh nghiệm của Hàn Quốc về tài chính cho phát triển khoa học công nghệ và hàm ý chính sách đối với Việt Nam" - P1
  • Chương trình Đối thoại chính sách: "Kinh nghiệm của Hàn Quốc về tài chính cho phát triển khoa học công nghệ và hàm ý chính sách đối với Việt Nam" - P2
  • Chương trình Đối thoại chính sách: "Kinh nghiệm của Hàn Quốc về tài chính cho phát triển khoa học công nghệ và hàm ý chính sách đối với Việt Nam" - P3
Kiểm tra doanh nghiệp định kỳ năm 2015 (25/09)
Thực hiện chức năng quản lý Nhà nước theo quy định và căn cứ Chương trình công tác hàng năm của Ban Quản lý Khu Công nghệ cao, nay Ban Quản lý thông tin đến các doanh nghiệp về nội dung chuẩn bị cho đợt kiểm tra doanh nghiệp 2015. Đề nghị các doanh nghiệp xem file đính kèm (VB số 1160/KCNC-QLDN ngày 21/9/2015) và các mẫu đề cương báo cáo đính kèm   Công văn 1160/KCNC-QLDN ngày 21 tháng 9 năm 2...
Thông tin về việc tiếp tục triển khai nộp thuế điện tử (22/05)
(SHTP) - Chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc tiếp tục triển khai nộp thuế điện tử đối với các doanh nghiệp.
Hội nghị đối thoại doanh nghiệp lần 1 năm 2015 (12/05)
(SHTP) - Thực hiện chủ trương của Chính phủ và Ủy ban nhân dân Thành phố về tăng cường, đẩy mạnh công tác hỗ trợ, giải quyết các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp.
Kế hoạch tổ chức tuyên dương và khen thưởng “Lao động giỏi – năm 2015” trong Khu Công nghệ cao (26/04)
(SHTP) - Hướng đến Tháng Công nhân năm 2015 và nằm trong chuỗi những hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh, cùng với việc chăm lo đời sống văn hóa tinh thần cho người lao động, giúp người lao động an tâm gắn bó lâu dài với doanh nghiệp.
Bộ Công Thương triển khai tổ chức chương trình xét chọn doanh nghiệp xuất khẩu uy tín năm 2014 (24/02)
(Sở Công Thương TP.HCM) - Chương trình “Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín” do Bộ Công Thương tổ chức thực hiện từ năm 2004 đến nay là một hoạt động xúc tiến thương mại của Bộ Công Thương.