Skip Ribbon Commands
Skip to main content

 

 
Website Hữu ích
 
 
  • Lễ khởi công dự án Samsung HCMC CE Complex trong Khu Công nghệ cao
  • Một số hình ảnh cuộc thi Nét đẹp SHTP 2014
  • Một số kết quả hoạt động của Khu Công nghệ cao sau 12 năm thành lập - 24/10/2014
  • Làm chủ công nghệ để phát triển công nghệ cao (P1)
  • Làm chủ công nghệ để phát triển công nghệ cao (P.2)
  • Làm chủ công nghệ để phát triển công nghệ cao (P3)
  • Khóa container công nghệ RFID - Kết quả nghiên cứu giữa SHTPLabs và ICDREC
  • Chương trình Đối thoại chính sách: "Kinh nghiệm của Hàn Quốc về tài chính cho phát triển khoa học công nghệ và hàm ý chính sách đối với Việt Nam" - P1
  • Chương trình Đối thoại chính sách: "Kinh nghiệm của Hàn Quốc về tài chính cho phát triển khoa học công nghệ và hàm ý chính sách đối với Việt Nam" - P2
  • Chương trình Đối thoại chính sách: "Kinh nghiệm của Hàn Quốc về tài chính cho phát triển khoa học công nghệ và hàm ý chính sách đối với Việt Nam" - P3
Nộp báo cáo quyết toán theo Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25 tháng 3 năm 2015 (30/03)
Kính gửi Quý Doanh nghiệp Khu Công nghệ cao   Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh thông tin đến Quý doanh nghiệp về việc nộp báo cáo Quyết toán theo Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015.  Thông tin chi tiết theo file đính kèm.   Thong bao nop quyet toan cua Chi Cuc Hai Quan Linh Trung.pdf
Kế hoạch và Quy chế bình chọn sản phẩm công nghiệp và công nghiệp hỗ trợ tiêu biểu Thành phố Hồ Chí Minh (18/03)
(SHTP) - Ngày 25 tháng 02 năm 2016 Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Kế hoạch và Quy chế bình chọn sản phẩm công nghiệp và công nghiệp hỗ trợ tiêu biểu Thành phố Hồ Chí Minh.
Thực hiện báo cáo theo quy định về lao động tại các Doanh nghiệp Khu Công nghệ cao (17/03)
(SHTP) - Ngày 14 tháng 3 năm 2016 Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành công văn số số 300/KCNC-DN về việc thực hiện báo cáo theo quy định về lao động tại các Doanh nghiệp Khu Công nghệ cao
Danh mục máy móc, thiết bị, phụ tùng thay thế, phương tiện vận tải chuyên dùng, nguyên liệu, vật tư, linh kiện, bán thành phẩm trong nước đã sản xuất được (24/02)
Ngày 17 tháng 11 năm 2015 Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Thông tư số 14/2015/TT-BKHĐT ban hành Danh mục máy móc, thiết bị, phụ tùng thay thế, phương tiện vận tải chuyên dùng, nguyên liệu, vật tư, linh kiện, bán thành phẩm trong nước đã sản xuất được. Văn bản đính kèm: 14_2015_TT-BKHDT.pdf 14_2015_TT-BKHDT.doc
Thông báo việc sử dụng hệ thống eCoSys mới (22/12)
(SHTP) - Kể từ ngày 16 tháng 12 năm 2015, Bộ Công Thương sẽ đưa vào sử dụng Hệ thống quản lý và cấp Giấy chứng nhận xuất xứ điện tử (eCoSys) mới.