Skip Ribbon Commands
Skip to main content

 

 
Website Hữu ích
 
 
  • Lễ khởi công dự án Samsung HCMC CE Complex trong Khu Công nghệ cao
  • Một số hình ảnh cuộc thi Nét đẹp SHTP 2014
  • Một số kết quả hoạt động của Khu Công nghệ cao sau 12 năm thành lập - 24/10/2014
  • Làm chủ công nghệ để phát triển công nghệ cao (P1)
  • Làm chủ công nghệ để phát triển công nghệ cao (P.2)
  • Làm chủ công nghệ để phát triển công nghệ cao (P3)
  • Khóa container công nghệ RFID - Kết quả nghiên cứu giữa SHTPLabs và ICDREC
  • Chương trình Đối thoại chính sách: "Kinh nghiệm của Hàn Quốc về tài chính cho phát triển khoa học công nghệ và hàm ý chính sách đối với Việt Nam" - P1
  • Chương trình Đối thoại chính sách: "Kinh nghiệm của Hàn Quốc về tài chính cho phát triển khoa học công nghệ và hàm ý chính sách đối với Việt Nam" - P2
  • Chương trình Đối thoại chính sách: "Kinh nghiệm của Hàn Quốc về tài chính cho phát triển khoa học công nghệ và hàm ý chính sách đối với Việt Nam" - P3
Thông tin dành cho DNThứ 3, Ngày 10/05/2022, 09:25

Triển khai thực hiện tháng hành động “Tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính ngay

Căn cứ Kế hoạch số 23/KH-KCNC ngày 05/5/2022 của Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh (Ban Quản lý) về triển khai thực hiện Tháng hành động “Tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính ngay trong ngày” theo Kế hoạch số 1224/KH-UBND ngày 22/4/2022 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tại Khu Công nghệ cao,

Ban Quản lý thông báo đến các Doanh nghiệp/Nhà đầu tư trong Khu Công nghệ cao về việc tổ chức thực hiện tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính ngay trong ngày tại Bộ phận Một cửa của Ban Quản lý đối với 06 thủ tục hành chính dưới đây. Trường hợp tiếp nhận hồ sơ sau 15 giờ mà không giải quyết được ngay thì trả kết quả trong ngày làm việc tiếp theo.

-      Thời gian tổ chức Tháng hành động: từ 15/5/2022 đến hết ngày 15/6/2022.

-      Danh mục Thủ tục hành chính thực hiện Tháng hành động: 

 

 

STT

 

 

Nội dung

 

 

Sở-ban, ngành thực hiện

1

Thủ tục ngừng hoạt động của dự án đối với dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của Ban Quản lý (Nhà đầu tư quyết định ngừng)

Ban Quản lý

2

Thủ tục đổi giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Ban Quản lý

3

Chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư

Ban Quản lý

4

Cấp lại giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Việt Nam

Ban Quản lý

5

Gia hạn giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Ban Quản lý

6

Cấp lại hoặc hiệu đính giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Ban Quản lý

Ban Quản lý thông tin đến Quý Doanh nghiệp/Nhà đầu tư để biết./.

Công văn số: 461/KCNC-QLDN ngày 10/5/2022


Số lượt người xem: 52Bản in Quay lại