Skip Ribbon Commands
Skip to main content

 

 
Website Hữu ích
 
 
  • Lễ khởi công dự án Samsung HCMC CE Complex trong Khu Công nghệ cao
  • Một số hình ảnh cuộc thi Nét đẹp SHTP 2014
  • Một số kết quả hoạt động của Khu Công nghệ cao sau 12 năm thành lập - 24/10/2014
  • Làm chủ công nghệ để phát triển công nghệ cao (P1)
  • Làm chủ công nghệ để phát triển công nghệ cao (P.2)
  • Làm chủ công nghệ để phát triển công nghệ cao (P3)
  • Khóa container công nghệ RFID - Kết quả nghiên cứu giữa SHTPLabs và ICDREC
  • Chương trình Đối thoại chính sách: "Kinh nghiệm của Hàn Quốc về tài chính cho phát triển khoa học công nghệ và hàm ý chính sách đối với Việt Nam" - P1
  • Chương trình Đối thoại chính sách: "Kinh nghiệm của Hàn Quốc về tài chính cho phát triển khoa học công nghệ và hàm ý chính sách đối với Việt Nam" - P2
  • Chương trình Đối thoại chính sách: "Kinh nghiệm của Hàn Quốc về tài chính cho phát triển khoa học công nghệ và hàm ý chính sách đối với Việt Nam" - P3
Thông tin dành cho DNThứ 4, Ngày 08/08/2012, 09:50

Về việc Thực hiện chế độ báo cáo theo Thông tư 04/2011/TT-BKHĐT của các Doanh nghiệp trong Khu Công nghệ cao bắt đầu từ ngày 01/01/2012 (30/12/2011)

 

Ngày 30/11/2010 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 77/201/QĐ-TTg về việc Chế độ báo cáo thống kê cơ sở áp dụng đối với doanh nghiệp Nhà nước, doanh nghiệp và dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài và Thông tư số 04/2011/TT-BKHĐT ngày 31/3/2011 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định Hệ thống biểu mẫu báo cáo thống kê cơ sở áp dụng đối với doanh nghiệp Nhà nước, doanh nghiệp và dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài.

 

Thực hiện quyết định trên, Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh (Ban Quản lý) đã phối hợp với Cục Thống kê thành phố tổ chức buổi tập huấn về công tác báo cáo ngày 28/11/2011. Nay, Ban Quản lý đề nghị các doanh nghiệp trong Khu Công nghệ cao thực hiện như sau:

 

Xem:  Thông tư 04/2011/TT-BKHĐT

 

1. Kể từ ngày 01/01/2012, các doanh nghiệp thực hiện chế độ báo cáo theo hướng dẫn tại Thông tư số 04/2011/TT-BKHĐT ngày 31/3/2011 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, cụ thể:

    a) Biểu mẫu báo cáo

        - Báo cáo tháng
        - Báo cáo quý
        - Báo cáo 6 tháng
        - Báo cáo năm

    b) Thời hạn nhận báo cáo

        - Báo cáo tháng: ngày 12 hàng tháng
        - Báo cáo quý: ngày 12 tháng sau quý báo cáo
        - Báo cáo 6 tháng: ngày 12 tháng 6 và ngày 12 tháng 12
        - Báo cáo năm: ngày 31 tháng 3 năm sau

2. Phương thức gửi báo cáo: Các báo cáo gửi Ban Quản lý và Cục Thống kê Thành phố Hồ chí Minh được thực hiện dưới hai hình thức:


a) Bằng văn bản, có ký tên đóng dấu, gửi về Phòng Doanh nghiệp- Ban Quản lý (đầu mối nhận báo cáo).


b) Bằng tệp dữ liệu báo cáo (gửi thư điện tử về địa chỉ email: hatv@shtpvn.org; vvde@gso.gov.vn).

3. Đề nghị các doanh nghiệp, doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài chấp hành báo cáo đầy đủ, chính xác những chỉ tiêu quy định trong từng biểu mẫu báo cáo; lập báo cáo theo đúng quy định về thời điểm báo cáo và thời kỳ báo cáo; gửi báo cáo để đảm bảo đúng ngày nhận báo cáo của đơn vị nhận báo cáo.

4. Thông báo này thay thế Thông báo số 35/TB-KCNC ngày 20/3/2009 về việc thực hiện công tác báo cáo tình hình hoạt động của doanh nghiệp cho Ban Quản lý Khu Công nghệ cao. Mọi thắc mắc đề nghị liên lạc theo số điện thoại: (08).22.42.42.14 (Phòng Doanh nghiệp –Ban Quản lý) để được giải đáp.

Các Doanh nghiệp có thể tải file mềm và các văn bản pháp lý liên quan được đính kèm theo thông báo  này.

Ban Quản lý thông báo đến Quý doanh nghiệp biết và thực hiện./.

 

 

 


Số lượt người xem: 321Bản in Quay lại