Skip Ribbon Commands
Skip to main content

 

 
Website Hữu ích
 
 
  • Lễ khởi công dự án Samsung HCMC CE Complex trong Khu Công nghệ cao
  • Một số hình ảnh cuộc thi Nét đẹp SHTP 2014
  • Một số kết quả hoạt động của Khu Công nghệ cao sau 12 năm thành lập - 24/10/2014
  • Làm chủ công nghệ để phát triển công nghệ cao (P1)
  • Làm chủ công nghệ để phát triển công nghệ cao (P.2)
  • Làm chủ công nghệ để phát triển công nghệ cao (P3)
  • Khóa container công nghệ RFID - Kết quả nghiên cứu giữa SHTPLabs và ICDREC
  • Chương trình Đối thoại chính sách: "Kinh nghiệm của Hàn Quốc về tài chính cho phát triển khoa học công nghệ và hàm ý chính sách đối với Việt Nam" - P1
  • Chương trình Đối thoại chính sách: "Kinh nghiệm của Hàn Quốc về tài chính cho phát triển khoa học công nghệ và hàm ý chính sách đối với Việt Nam" - P2
  • Chương trình Đối thoại chính sách: "Kinh nghiệm của Hàn Quốc về tài chính cho phát triển khoa học công nghệ và hàm ý chính sách đối với Việt Nam" - P3
Thông tin dành cho DNThứ 3, Ngày 10/06/2014, 08:15

Thông báo về việc chi trả kinh phí giám định, đo đạc và phân tích mẫu môi trường

Ban Quản lý Khu Công nghệ cao TP.HCM (Ban Quản lý) thông báo về việc chi trả kinh phí giám định, đo đạc và phân tích mẫu môi trường theo quy định của Nghị định số 179/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ.

 

Trong các đợt kiểm tra của Ban Quản lý hoặc của cơ quan chức năng về môi trường để lấy mẫu đột xuất, định kỳ tại các doanh nghiệp trong Khu Công nghệ cao, nếu kết quả phân tích mẫu nước thải, khí thải, tiếng ồn, rung của doanh nghiệp vượt tiêu chuẩn, quy chuẩn thì các doanh nghiệp buộc phải chi trả kinh phí trưng cầu giám định, đo đạc và phân tích mẫu môi trường.

 

Để xem đầy đủ chi tiết nội dung của thông báo, vui lòng nhấn vào đường dẫn bên dưới để tải về.

Chi trả kinh phí giám định


Số lượt người xem: 310Bản in Quay lại