Skip Ribbon Commands
Skip to main content

 

 
Website Hữu ích
 
 
  • Lễ khởi công dự án Samsung HCMC CE Complex trong Khu Công nghệ cao
  • Một số hình ảnh cuộc thi Nét đẹp SHTP 2014
  • Một số kết quả hoạt động của Khu Công nghệ cao sau 12 năm thành lập - 24/10/2014
  • Làm chủ công nghệ để phát triển công nghệ cao (P1)
  • Làm chủ công nghệ để phát triển công nghệ cao (P.2)
  • Làm chủ công nghệ để phát triển công nghệ cao (P3)
  • Khóa container công nghệ RFID - Kết quả nghiên cứu giữa SHTPLabs và ICDREC
  • Chương trình Đối thoại chính sách: "Kinh nghiệm của Hàn Quốc về tài chính cho phát triển khoa học công nghệ và hàm ý chính sách đối với Việt Nam" - P1
  • Chương trình Đối thoại chính sách: "Kinh nghiệm của Hàn Quốc về tài chính cho phát triển khoa học công nghệ và hàm ý chính sách đối với Việt Nam" - P2
  • Chương trình Đối thoại chính sách: "Kinh nghiệm của Hàn Quốc về tài chính cho phát triển khoa học công nghệ và hàm ý chính sách đối với Việt Nam" - P3
Thông tin dành cho DNThứ 5, Ngày 30/10/2014, 14:00

Quy định bảo vệ an ninh trật tự trong Khu Công nghệ cao TP.HCM

(SHTP) - Nội quy bảo vệ an ninh trật tư trong Khu Công nghệ cao TP.HCM

Nhằm đảm bảo công tác giữ gìn an toàn an ninh trật tư trong Khu CNC, Ban Quản lý Khu Công nghệ cao TP.HCM đã ban hành Nội quy bảo vệ an ninh trật tự trong Khu CNC, kèm theo Quyết định số 222/QĐ-KCNC ngày 22 tháng 10 năm 2012.

 

Đối tượng áp dụng là tổ chức, cá nhân được phép hoạt động trong Khu CNC theo quy định của pháp luật (gọi tắt là đối tượng hoạt động trong Khu CNC); tổ chức, cá nhân đến liên hệ công việc và khách mời của đối tượng hoạt động trong Khu CNC.

 

Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/11/2012.

 

Xem chi tiết Nội quy bảo vệ an ninh trật tư trong Khu CNC đính kèm Quyết định 222/QĐ-KCNC.


Số lượt người xem: 232Bản in Quay lại