Skip Ribbon Commands
Skip to main content

 

 
Website Hữu ích
 
 
  • Lễ khởi công dự án Samsung HCMC CE Complex trong Khu Công nghệ cao
  • Một số hình ảnh cuộc thi Nét đẹp SHTP 2014
  • Một số kết quả hoạt động của Khu Công nghệ cao sau 12 năm thành lập - 24/10/2014
  • Làm chủ công nghệ để phát triển công nghệ cao (P1)
  • Làm chủ công nghệ để phát triển công nghệ cao (P.2)
  • Làm chủ công nghệ để phát triển công nghệ cao (P3)
  • Khóa container công nghệ RFID - Kết quả nghiên cứu giữa SHTPLabs và ICDREC
  • Chương trình Đối thoại chính sách: "Kinh nghiệm của Hàn Quốc về tài chính cho phát triển khoa học công nghệ và hàm ý chính sách đối với Việt Nam" - P1
  • Chương trình Đối thoại chính sách: "Kinh nghiệm của Hàn Quốc về tài chính cho phát triển khoa học công nghệ và hàm ý chính sách đối với Việt Nam" - P2
  • Chương trình Đối thoại chính sách: "Kinh nghiệm của Hàn Quốc về tài chính cho phát triển khoa học công nghệ và hàm ý chính sách đối với Việt Nam" - P3
Thông tin dành cho DNThứ 2, Ngày 23/05/2016, 14:10

Thông báo: Thực hiện báo cáo trực tuyến theo quy định tại Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính Phủ về hướng dẫn thi hành một số thi hành mốt số điều của Luật Đầu tư

(SHTP) - Căn cứ Khoản 1 Điều 54 Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ quy định và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư quy định Tổ chức kinh tế thực hiện dự án đầu tư gửi các báo cáo trực tuyến thông qua Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư. Để Doanh nghiệp thực hiện báo cáo theo quy định trên, Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh (Ban Quản lý) thông báo và hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện như sau:

 

1.      Cấp tài khoản cho doanh nghiệp để thực hiện báo cáo

Doanh nghiệp điền đầy đủ thông tin theo mẫu đính kèm gửi Ban Quản lý để Ban Quản lý thực hiện cấp tài khoản cho doanh nghiệp.

2.                  Sau khi doanh nghiệp được cấp tài khoản từ Ban Quản lý, doanh nghiệp đăng nhập vào tài khoản và thực hiện báo cáo tháng vào ngày 18 hàng tháng, báo cáo quý vào tháng cuối cùng của mỗi quý và báo cáo năm (Đính kèm tài liệu hướng dẫn).

3.                  Ngoài việc thực hiện báo cáo trực tuyến như trên, doanh nghiệp vẫn tiếp tục thực hiện báo cáo cho Ban Quản lý theo Thông báo số 02/TB-KCNC ngày 09/01/2012 của Ban Quản lý về việc thực hiện chế độ báo cáo theo Thông tư số 04/2011/TT-BKHĐT ngày 31/3/2011 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Thông tin chi tiết hướng dẫn sử dụng Hệ thống thông tin quốc gia về Đầu tư nước ngoài vui lòng liên hệ: Ông Trần Thanh Phú, email: ttphu.shtp@tphcm.gov.vn; điện thoại: 08 37360291, số nội bộ: 105.

Ban Quản lý thông báo đến Quý doanh nghiệp biết và thực hiện./.

File đính kèm:

Thông báo Số: 47/TB-KCNC

Mẫu tờ khai đề nghị cấp tài khoản cho doanh nghiệp: Tải file đính kèm

Tài liệu hướng dẫn doanh nghiệp báo cáo và cập nhật thông tin dự án: Tải file đính kèm

 

 


Số lượt người xem: 374Bản in Quay lại