Skip Ribbon Commands
Skip to main content

 

 
Website Hữu ích
 
 
  • Lễ khởi công dự án Samsung HCMC CE Complex trong Khu Công nghệ cao
  • Một số hình ảnh cuộc thi Nét đẹp SHTP 2014
  • Một số kết quả hoạt động của Khu Công nghệ cao sau 12 năm thành lập - 24/10/2014
  • Làm chủ công nghệ để phát triển công nghệ cao (P1)
  • Làm chủ công nghệ để phát triển công nghệ cao (P.2)
  • Làm chủ công nghệ để phát triển công nghệ cao (P3)
  • Khóa container công nghệ RFID - Kết quả nghiên cứu giữa SHTPLabs và ICDREC
  • Chương trình Đối thoại chính sách: "Kinh nghiệm của Hàn Quốc về tài chính cho phát triển khoa học công nghệ và hàm ý chính sách đối với Việt Nam" - P1
  • Chương trình Đối thoại chính sách: "Kinh nghiệm của Hàn Quốc về tài chính cho phát triển khoa học công nghệ và hàm ý chính sách đối với Việt Nam" - P2
  • Chương trình Đối thoại chính sách: "Kinh nghiệm của Hàn Quốc về tài chính cho phát triển khoa học công nghệ và hàm ý chính sách đối với Việt Nam" - P3
Mẫu - Bảng biểu báo cáoThứ 2, Ngày 10/11/2014, 14:25

Biểu mẫu báo cáo áp dụng cho Doanh nghiệp Khu Công nghệ cao TP.HCM

Danh mục biểu mẫu báo cáo

DANH MỤC BIỂU MẪU

ÁP DỤNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP TRONG KHU CÔNG NGHỆ CAO

 
 
Tên biểu
Ký hiệu biểu
Kỳ báo cáo
Ngày nhận báo cáo
Đơn vị nhận báo cáo
Phạm vi áp dụng
Cục TK
BQL KCNC
1
2
3
4
5
6
7
Báo cáo tháng
 
 
 
 
 
Đối với doanh nghiệp:
1. Báo cáo hoạt động SXCN
Tháng
Ngày 12 tháng sau tháng báo cáo
x
x
Có hoạt động sản xuất công nghiệp
2. Báo cáo hoạt động xuất khẩu hàng hóa
Tháng
x
x
Có hoạt động xuất khẩu hàng hóa
3. Báo cáo hoạt động nhập khẩu hàng hóa
Tháng
x
x
Có hoạt động nhập khẩu hàng hóa
4. Báo cáo vốn đầu tư thực hiện
Tháng
x
x
Doanh nghiệp là chủ đầu tư
5. Báo cáo hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài
Tháng
x
x
DN, dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài
Báo cáo quý
 
 
 
 
 
 
1. Báo cáo vốn đầu tư thực hiện
Quý
Ngày 12 tháng cuối quý sau quý báo cáo
x
x
Doanh nghiệp là chủ đầu tư
Báo cáo 6 tháng
 
 
 
 
 
 
1. Báo cáo lao động và thu nhập
- Ước 6 tháng
- Ước năm
- Ngày 12/6
- Ngày 12/11
x
x
Tất cả doanh nghiệp Nhà nước, doanh nghiệp, dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài
Báo cáo năm
 
 
 
 
 
 
1. Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh
Năm
31/3 năm sau
x
x
Tất  cả  doanh  nghiệp  Nhà nước, doanh nghiệp, dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài
2. Báo cáo hoạt động sản xuất công nghiệp
Năm
31/3 năm sau
x
 
Có hoạt động sản xuất công nghiệp
3. Báo cáo hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin
Năm
31/3 năm sau
x
 
Có hoạt động cung cấp các dịch vụ công nghệ thông tin
4. Báo cáo thực hiện góp vốn điều lệ
Năm
31/3 năm sau
x
x
Doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài
5. Báo cáo hoạt động xuất khẩu hàng hóa
Năm
31/3 năm sau
x
 
Có hoạt động xuất khẩu hàng hóa
6. Báo cáo hoạt động nhập khẩu hàng hóa
Năm
31/3 năm sau
x
 
Có hoạt động nhập khẩu hàng hóa
Báo cáo lao động            
Thực hiện theo Thông báo số 47/TB-KCNC ngày 06/10/2014 Tất cả doanh nghiệp hoạt động trong Khu Công nghệ cao

 


Số lượt người xem: 2016Bản in Quay lại