Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

 

 
Website Hữu ích
 
 
  • Lễ khởi công dự án Samsung HCMC CE Complex trong Khu Công nghệ cao
  • Một số hình ảnh cuộc thi Nét đẹp SHTP 2014
  • Một số kết quả hoạt động của Khu Công nghệ cao sau 12 năm thành lập - 24/10/2014
  • Làm chủ công nghệ để phát triển công nghệ cao (P1)
  • Làm chủ công nghệ để phát triển công nghệ cao (P.2)
  • Làm chủ công nghệ để phát triển công nghệ cao (P3)
  • Khóa container công nghệ RFID - Kết quả nghiên cứu giữa SHTPLabs và ICDREC
  • Chương trình Đối thoại chính sách: "Kinh nghiệm của Hàn Quốc về tài chính cho phát triển khoa học công nghệ và hàm ý chính sách đối với Việt Nam" - P1
  • Chương trình Đối thoại chính sách: "Kinh nghiệm của Hàn Quốc về tài chính cho phát triển khoa học công nghệ và hàm ý chính sách đối với Việt Nam" - P2
  • Chương trình Đối thoại chính sách: "Kinh nghiệm của Hàn Quốc về tài chính cho phát triển khoa học công nghệ và hàm ý chính sách đối với Việt Nam" - P3
Thông tin dành cho DNThứ 4, Ngày 06/08/2014, 14:10

Hướng dẫn mới của Bộ Tài chính về thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp

(SHTP) - Ngày 18/6/2014, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 78/2014/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định số 218/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ quy định và hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp.
 
Thông tư này sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 02/8/2014, thay thế Thông tư số 123/2012/TT-BTC ngày 27/7/2012 của Bộ Tài chính và áp dụng cho kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp từ năm 2014 trở đi.
 
Thông tư có một số điểm mới nổi bật như sau:
 
- Các khoản chi liên quan trực tiếp đến sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp nếu có hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế GTGT) khi thanh toán có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt thì mới được xác định là các khoản chi được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế.
  

- Nâng mức chi được trừ cho chi quảng cáo, tiếp thị, khuyến mại; chi tiếp tân, hội nghị; chi hỗ trợ tiếp thị, chi hỗ trợ chi phí; chi cho, biếu, tặng hàng hóa, dịch vụ cho khách hàng.… từ 10% trên tổng số chi được trừ lên thành 15%.
 

- Thông tư cũng bỏ quy định phải thông báo định mức chính của những sản phẩm chủ yếu của doanh nghiệp cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp trong thời hạn 3 tháng đầu năm hoặc 3 tháng kể từ khi bắt đầu đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh (đối với doanh nghiệp mới thành lập hoặc bắt đầu sản xuất những sản phẩm mới).


Xem chi tiết Thông tư 78/2014/TT-BTC.

 

QUỐC ĐẠT


Số lượt người xem: 166Bản in Quay lại