Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

 

 
Website Hữu ích
 
 
  • Lễ khởi công dự án Samsung HCMC CE Complex trong Khu Công nghệ cao
  • Một số hình ảnh cuộc thi Nét đẹp SHTP 2014
  • Một số kết quả hoạt động của Khu Công nghệ cao sau 12 năm thành lập - 24/10/2014
  • Làm chủ công nghệ để phát triển công nghệ cao (P1)
  • Làm chủ công nghệ để phát triển công nghệ cao (P.2)
  • Làm chủ công nghệ để phát triển công nghệ cao (P3)
  • Khóa container công nghệ RFID - Kết quả nghiên cứu giữa SHTPLabs và ICDREC
  • Chương trình Đối thoại chính sách: "Kinh nghiệm của Hàn Quốc về tài chính cho phát triển khoa học công nghệ và hàm ý chính sách đối với Việt Nam" - P1
  • Chương trình Đối thoại chính sách: "Kinh nghiệm của Hàn Quốc về tài chính cho phát triển khoa học công nghệ và hàm ý chính sách đối với Việt Nam" - P2
  • Chương trình Đối thoại chính sách: "Kinh nghiệm của Hàn Quốc về tài chính cho phát triển khoa học công nghệ và hàm ý chính sách đối với Việt Nam" - P3
Thông tin dành cho DNThứ 6, Ngày 25/09/2015, 10:40

Kiểm tra doanh nghiệp định kỳ năm 2015

Thực hiện chức năng quản lý Nhà nước theo quy định và căn cứ Chương trình công tác hàng năm của Ban Quản lý Khu Công nghệ cao, nay Ban Quản lý thông tin đến các doanh nghiệp về nội dung chuẩn bị cho đợt kiểm tra doanh nghiệp 2015. Đề nghị các doanh nghiệp xem file đính kèm (VB số 1160/KCNC-QLDN ngày 21/9/2015) và các mẫu đề cương báo cáo đính kèm

 

Công văn 1160/KCNC-QLDN ngày 21 tháng 9 năm 2015 của Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh về việc kiểm tra doanh nghiệp định kỳ 2015

Biểu 1: Báo cáo tình hình hoạt động của doanh nghiệp

Biểu 2: Báo cáo về công nghệ, máy móc thiết bị và hoạt động R&D tại doanh nghiệp


Số lượt người xem: 369Bản in Quay lại