Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

 

 
Website Hữu ích
 
 
  • Lễ khởi công dự án Samsung HCMC CE Complex trong Khu Công nghệ cao
  • Một số hình ảnh cuộc thi Nét đẹp SHTP 2014
  • Một số kết quả hoạt động của Khu Công nghệ cao sau 12 năm thành lập - 24/10/2014
  • Làm chủ công nghệ để phát triển công nghệ cao (P1)
  • Làm chủ công nghệ để phát triển công nghệ cao (P.2)
  • Làm chủ công nghệ để phát triển công nghệ cao (P3)
  • Khóa container công nghệ RFID - Kết quả nghiên cứu giữa SHTPLabs và ICDREC
  • Chương trình Đối thoại chính sách: "Kinh nghiệm của Hàn Quốc về tài chính cho phát triển khoa học công nghệ và hàm ý chính sách đối với Việt Nam" - P1
  • Chương trình Đối thoại chính sách: "Kinh nghiệm của Hàn Quốc về tài chính cho phát triển khoa học công nghệ và hàm ý chính sách đối với Việt Nam" - P2
  • Chương trình Đối thoại chính sách: "Kinh nghiệm của Hàn Quốc về tài chính cho phát triển khoa học công nghệ và hàm ý chính sách đối với Việt Nam" - P3
Thông tin dành cho DNThứ 3, Ngày 16/12/2014, 14:25

Hướng dẫn quy định tải trọng đường bộ khi tham gia giao thông trong KCNC TP.HCM

(SHTP) - Ngày 15 tháng 12 năm 2014 Ban Quản lý Khu Công nghệ cao TP.HCM ban hành Công văn số 1335/KCNC-VP hướng dẫn quy định tải trọng đường bộ khi tham gia giao thông trên các tuyến đường trong Khu Công nghệ cao TP.HCM như sau

1. Tải trọng theo hồ sơ thiết kế:

 

- Tải trọng thiết kế mặt đường đối với xe tải trọng trục đơn quy ước là 10 tấn/trục;
 
- Tải trọng thiết kế cầu là tải trọng đoàn xe mô phỏng theo sơ đồ tải trọng HL93.
 
2. Quy định về tải trọng trục và tổng trọng lượng của xe được lưu thông trên các tuyến đường trong Khu Công nghệ cao hiện nay tuân thủ theo Thông tư số 06/VBHN-BGTVT ngày 07/02/2014 như sau:
 
2.1. Tải trọng trục xe:
 
a) Trục đơn: Tải trọng trục xe ≤ 10 tấn/trục;
 
b) Cụm trục kép (hai trục xe), phụ thuộc vào khoảng cách (d) của hai tâm trục:
 
- Trường hợp (d) < 1,0 mét, tải trọng cụm trục xe ≤ 11 tấn;
 
- Trường hợp 1,0 mét ≤ d ≤ 1,3 mét, tải trọng cụm trục xe ≤ 16 tấn;
 
- Trường hợp d ≥ 1,3 mét, tải trọng cụm trục xe ≤ 18 tấn.
 
c) Cụm trục ba (ba trục xe), phụ thuộc vào khoảng cách (d) của hai tâm trục liền kề:
 
- Trường hợp d ≤ 1,3 mét, tải trọng cụm trục xe ≤ 21 tấn;
 
- Trường hợp d > 1,3 mét, tải trọng cụm trục xe ≤ 24 tấn.
 
2.2. Tổng trọng lượng của xe:
 
a) Đối với xe thân liền:
 
- Có tổng số trục bằng hai, tổng trọng lượng của xe ≤ 16 tấn;
 
- Có tổng số trục bằng ba, tổng trọng lượng của xe ≤ 24 tấn;
 
- Có tổng số trục bằng bốn, tổng trọng lượng của xe ≤ 30 tấn;
 
- Có tổng số trục bằng năm hoặc lớn hơn, tổng trọng lượng của xe ≤ 34 tấn.
 
b) Đối với tổ hợp xe đầu kéo với sơ mi rơ móc:
 
- Có tổng số trục bằng ba, tổng trọng lượng của xe ≤ 26 tấn;
 
- Có tổng số trục bằng bốn, tổng trọng lượng của xe ≤ 34 tấn;
 
- Có tổng số trục bằng năm, tổng trọng lượng của xe ≤ 44 tấn;
 
- Có tổng số trục bằng sáu hoặc lớn hơn, tổng trọng lượng của xe ≤ 48 tấn.
 
c) Đối với tổ hợp xe thân liền kéo rơ móc hoặc sơ mi rơ móc: Tổng trọng lượng của tổ hợp xe gồm tổng trọng lượng của xe thân liền (tương ứng với tổng trọng lượng của các xe được quy định tại điểm a khoản này) và tổng các tải trọng trục xe của rơ móc hoặc sơ mi rơ móc được kéo theo (tương ứng với các tải trọng trục xe được quy định tại Khoản 1), nhưng không được lớn hơn 45 tấn.
 
d) Trường hợp bắt buộc phải vận chuyển hàng không thể tháo rời hoặc lưu hành phương tiện có tổng trọng lượng, kích thước vượt quá tải trọng hoặc khổ giới hạn của đường bộ, chủ phương tiện, người thuê vận tải hoặc người lái xe liên hệ Ban Quản lý Khu Công nghệ cao để được hướng dẫn thực hiện cấp giấy phép lưu hành xe từ Sở Giao thông vận tải trước khi đưa phương tiện tham gia lưu thông trong Khu Công nghệ cao.
 
3. Đối với các tuyến đường đang trong giai đoạn thi công trong Khu Công nghệ cao: Trường hợp các Nhà đầu tư muốn sử dụng để lưu thông qua các tuyến đường này thì cần phải có văn bản xin phép và thông báo về lịch trình, phương tiện vận chuyển, tải trọng, kích thước hàng hóa,.. trước 05 (năm) ngày để các đơn vị liên quan được biết và phối hợp.
 
 
BAN QUẢN LÝ KHU CÔNG NGHỆ CAO

Số lượt người xem: 2806Bản in Quay lại