Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

 

 
Website Hữu ích
 
 
  • Lễ khởi công dự án Samsung HCMC CE Complex trong Khu Công nghệ cao
  • Một số hình ảnh cuộc thi Nét đẹp SHTP 2014
  • Một số kết quả hoạt động của Khu Công nghệ cao sau 12 năm thành lập - 24/10/2014
  • Làm chủ công nghệ để phát triển công nghệ cao (P1)
  • Làm chủ công nghệ để phát triển công nghệ cao (P.2)
  • Làm chủ công nghệ để phát triển công nghệ cao (P3)
  • Khóa container công nghệ RFID - Kết quả nghiên cứu giữa SHTPLabs và ICDREC
  • Chương trình Đối thoại chính sách: "Kinh nghiệm của Hàn Quốc về tài chính cho phát triển khoa học công nghệ và hàm ý chính sách đối với Việt Nam" - P1
  • Chương trình Đối thoại chính sách: "Kinh nghiệm của Hàn Quốc về tài chính cho phát triển khoa học công nghệ và hàm ý chính sách đối với Việt Nam" - P2
  • Chương trình Đối thoại chính sách: "Kinh nghiệm của Hàn Quốc về tài chính cho phát triển khoa học công nghệ và hàm ý chính sách đối với Việt Nam" - P3
Thông tin dành cho DNThứ 6, Ngày 22/05/2015, 08:05

Thông tin về việc tiếp tục triển khai nộp thuế điện tử

(SHTP) - Chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc tiếp tục triển khai nộp thuế điện tử đối với các doanh nghiệp.

Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh thông tin đến các doanh nghiệp trong Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh về chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tại Văn bản số 2345/UBND-TM ngày 04/5/2015 liên quan đến việc tiếp tục triển khai nộp thuế điện tử đối với các doanh nghiệp. 

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại tại đây 


Số lượt người xem: 534Bản in Quay lại