Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

 

 
Website Hữu ích
 
 
  • Lễ khởi công dự án Samsung HCMC CE Complex trong Khu Công nghệ cao
  • Một số hình ảnh cuộc thi Nét đẹp SHTP 2014
  • Một số kết quả hoạt động của Khu Công nghệ cao sau 12 năm thành lập - 24/10/2014
  • Làm chủ công nghệ để phát triển công nghệ cao (P1)
  • Làm chủ công nghệ để phát triển công nghệ cao (P.2)
  • Làm chủ công nghệ để phát triển công nghệ cao (P3)
  • Khóa container công nghệ RFID - Kết quả nghiên cứu giữa SHTPLabs và ICDREC
  • Chương trình Đối thoại chính sách: "Kinh nghiệm của Hàn Quốc về tài chính cho phát triển khoa học công nghệ và hàm ý chính sách đối với Việt Nam" - P1
  • Chương trình Đối thoại chính sách: "Kinh nghiệm của Hàn Quốc về tài chính cho phát triển khoa học công nghệ và hàm ý chính sách đối với Việt Nam" - P2
  • Chương trình Đối thoại chính sách: "Kinh nghiệm của Hàn Quốc về tài chính cho phát triển khoa học công nghệ và hàm ý chính sách đối với Việt Nam" - P3
Thông tin dành cho DNThứ 3, Ngày 22/12/2015, 15:40

Về việc áp dụng mức lương tối thiểu vùng đối với các doanh nghiệp trong Khu Công nghệ cao

(SHTP) - Ngày 14/11/2015, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 122/2015/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng đối với lao động làm việc ở doanh nghiệp, liên hiệp hợp tác xã, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có sử dụng lao động theo hợp đồng lao động. Theo đó, từ ngày 01/01/2016 mức lương tối thiểu được áp dụng đối với các doanh nghiệp trong Khu Công nghệ cao là 3.500.000 đồng/tháng. Mức tiền lương thấp nhất trả cho người lao động đã qua học nghề (Kể cả lao động do doanh nghiệp tự dạy nghề) phải cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu nêu trên, đồng thời, Nhà nước khuyến khích các doanh nghiệp thực hiện mức lương tối thiểu cao hơn mức lương tối thiểu do Nhà nước quy định.

 

 

Để triển khai thực hiện tốt Nghị định của Chính phủ, Ban Quản lý Khu Công nghệ cao (Ban Quản lý) thông báo và đề nghị các doanh nghiệp tính toán, lập phương án triển khai thực hiện mức lương tối thiểu trong doanh nghiệp và công bố cho người lao động biết trước ngày 01/01/2016, đồng thời gửi thang lương, bảng lương áp dụng mức tiền lương tối thiểu mới về Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh.

Ban Quản lý thông báo đến các doanh nghiệp với nội dung như trên để biết và thực hiện. Trong quá trình thực hiện, có khó khăn vướng mắc xin vui lòng liên hệ Phòng Quản lý  Doanh nghiệp để được hướng dẫn.

Thông tin liên hệ:

 

Bùi Thị Thu Yến – Chuyên viên Phòng Quản lý Doanh nghiệp

 

            Điện thoại: (08)37360293 – (109) - Email: bttyen.shtp@tphcm.gov.vn./.

 

            Đính kèm:79.TB.KCNC.pdf

Ban Quản lý Khu Công nghệ cao TPHCM


Số lượt người xem: 615Bản in Quay lại