Skip Ribbon Commands
Skip to main content

 

Ngôn ngữ: Việt Nam | English
 
Website Hữu ích
Lịch công tácThứ 2, Ngày 14/09/2020, 14:20

Kế hoạch công tác tuần của Ban Quản lý Khu Công nghệ cao TP.HCM

(SHTP) - Kế hoạch công tác Tuần 49- Năm 2020 của Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh

 

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 49
(Từ ngày 30/11/2020 đến ngày 06/12/2020)
NGÀY SÁNG CHIỀU
Thứ Hai
30/11
CBCC,VC,NLĐ chào cờ đầu tuần
14:00 Lãnh đạo ban Quản lý tham dự buổi họp khảo sát của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng Nhân dân TP

14:00 Lãnh đạo ban Quản lý làm việc với phòng, đơn vị
Thứ Ba
01/12
  13:30  Lãnh đạo ban Quản lý làm việc với phòng, đơn vị

14:00 Lãnh đạo ban Quản lý tham dự Hội nghị Khối thi đua 10


Thứ Tư
02/12
08:30 Lãnh đạo ban Quản lý Làm việc với Quận ủy Quận 9 13:30 Lãnh đạo ban Quản lý Họp về hồ sơ bảo vệ môi trường không phù hợp với Giấy CNĐKĐT của Chủ đầu tư

13:30 Lãnh đạo ban Quản lý Họp về rà soát chương trình công tác năm 2020 của dự án Công viên KHCN

14:00 Lãnh đạo ban Quản lý làm việc với Chủ đầu tư
Thứ Năm
03/12
Cả ngày Lãnh đạo ban Quản lý tham dự lớp Bồi dưỡng kiến thức kinh tế

08:30 Lãnh đạo ban Quản lý Họp rà soát chương trình công tác năm 2020 của dự án đầu tư các module tiếp theo của dự án xử lý nước thải
 15:30 Lãnh đạo ban Quản lý Làm việc với Ngân hàng thế giới
Thứ Sáu
04/12
08:30 Lãnh đạo ban Quản lý Họp về QĐ sửa đổi, điều chỉnh và bổ sung một số nội dung của QĐ số 205/QĐ-KCNC ngày 05/7/2017 và QĐ số 214/QĐ-KCNC ngày 30/12/2009

09:00 Lãnh đạo ban Quản lý làm việc với Chủ đầu tư
13:30 Tiếp CBCC, VC, Doanh nghiệp định kỳ


Thứ Bảy
05/12
   
Chủ Nhật
06/12
   

 


Số lượt người xem: 547Bản in Quay lại

SỐ LƯỢT TRUY CẬP