Skip Ribbon Commands
Skip to main content

 

Ngôn ngữ: Việt Nam | English
 
Website Hữu ích
Lịch công tácThứ 2, Ngày 07/05/2018, 08:45

Kế hoạch công tác tuần 19 năm 2018 (Từ ngày 07/5/2018 đến ngày 13/5/2018)

STT

LỊCH CÔNG TÁC

1

Họp giao ban định kỳ

2

Tiếp Đoàn công tác của Celltrion v/v khảo sát địa điểm đầu tư

3

Làm việc với Nhà đầu tư

4

Họp Ban điều hành về thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo GĐ 2018-2010

5

Làm việc với Đoàn Công tác Malaysia

6

Họp về các nội dung: 1)  Chuyển đổi CĐT 3 dự án; 2) Giữ đất cho SS; 3) b/c ĐTM của dự án "Bồi thường GPMB để xây dựng CV KHCN"

7

Làm việc với Sở Xây dựng

8

Dự thẩm định CTĐT ngành Cơ điện tử

9

Dự lớp nghiên cứu sinh tại ĐH Kinh tế - Luật

10

Họp Lãnh đạo ban

11

Tiếp Cơ quan đầu tư và thương mại Balan

12

Làm việc với Tổ CNHT


Số lượt người xem: 97Bản in Quay lại

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

 

Access denied. You do not have permission to perform this action or access this resource.