Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quick Launch

Tuyên truyền phổ biến pháp luật > Categories

Category : Tuy��n truy���n ph��� bi���n ph��p lu���t

November 14
Video tuyên truyền tăng cường thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3
April 19
Nội dung kiểm tra đối với dự án có vốn đầu tư nước ngoài
March 17
Công đoàn cơ sở được trích lại 75% số thu kinh phí công đoàn
March 15
Hướng dẫn mới về giá tính lệ phí trước bạ đối với đất
March 15
Triển khai áp dụng hóa đơn điện tử tại 57 tỉnh, thành
March 15
Thay đổi quy định về giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà, đất
April 28
Chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch covid-19
May 15
Nghị định quy định về tổ chức và hoạt động của quỹ phát triển doanh nhiệp nhỏ và vừa
May 15
Tăng số tiền hưởng BHXH bắt buộc với người lao động từ 01/7/2019
May 02
Tổng hợp các quy định về lương, chính sách cải cách tiền lương mà cán bộ, công chức, viên chức và người lao động cần nắm từ năm 2019
1 - 10Next