Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quick Launch

Thông báo > Categories

Category : Thông báo

January 18
Điều chỉnh “Tiêu chuẩn chất lượng nước thải đầu vào Nhà máy xử lý nước thải tập trung Khu Công nghệ cao
January 12
Thông báo về việc triển khai thi hành Luật Đầu tư
January 12
Thông báo về việc nộp Báo cáo Hoạt động của Văn phòng đại diện thương nhân nước ngoài năm 2020
January 11
Bổ sung nhu cầu tuyển dụng công chức năm 2020
January 06
Báo cáo công tác bảo vệ môi trường Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh năm 2020
December 09
Đề nghị tham gia điền phiếu Phiếu đề xuất Triển lãm Đổi mới sáng tạo Việt Nam 2020
December 07
Thu hút chuyên gia, nhà khoa học của Thành phố Hồ Chí Minh năm 2020
November 13
Kế hoạch thu hút chuyên gia, nhà khoa học của TPHCM năm 2020
November 11
Hội thảo Công viên Khoa học Trung tâm Đổi mới sáng tạo của Khu Đô thị sáng tạo tương tác cao Phía Đông TP.HCM
November 09
Tuyển dụng công chức năm 2020
1 - 10Next