Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quick Launch

Thông báo > Categories

Category : Th��ng b��o

August 01
Thông báo tuyển dụng vị trí lái xe
July 20
Thông báo công nhận bổ sung kết quả trúng tuyển công chức năm 2022
June 23
Chấm dứt hoạt động của Văn phòng Đại diện Konica minolta business technologies manufacturing (HK) Limited tại Thành phồ Hồ Chí Minh
June 23
Giấy mời tham dư "Hội nghị Xúc tiến đầu tư vào Khu Công nghệ cao năm 2022"
June 06
Giấy mời tham dự “Ngày Hội giải quyết thủ tục hành chính” tại Khu Công nghệ cao TP.HCM
May 18
Công nhận kết quả trúng tuyển công chức năm 2022
April 25
Vận động hồ sơ tham gia giải thưởng đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh
April 19
Về tổ chức Chương trình trực tuyến hướng dẫn và giải đáp về “Quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2021”.
December 21
Về Kế hoạch tổ chức thi tuyển công chức năm 2022
December 10
THÔNG BÁO VỀ VIỆC NỘP BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN THƯƠNG NHÂN NƯỚC NGOÀI NĂM 2021
1 - 10Next