Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quick Launch

Thông báo > Posts
 

 Posts

 

March, 2017

March 22
Hưởng ứng chiến dịch giờ trái đất tại Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh năm 2017
March 14
(Intel Products Vietnam Grand Challenges Masters Fellowship) - Chương trình học bổng Thạc Sĩ Grand Challenges 2017- 2018 học tại Đại Học Bang Arizona (ASU), Mỹ
March 08
Chào hàng cạnh tranh: "Về nâng cấp Trang thông tin điện tử của Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Thành phố"
March 02
Thông tin văn bản pháp luật
March 02
Cập nhật dữ liệu, báo cáo quyết toán