Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quick Launch

Thông báo > Posts
 

 Posts

 

September, 2019

September 23
Tạm ngừng hoạt động dự án đầu tư “Cửa hàng bán lẻ xăng dầu An Khang Khu Công nghệ cao và các dịch vụ hỗ trợ” của Công ty TNHH Thương mại An Khan
September 19
Hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2019 trên địa bàn Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh
September 18
Phát động phong trào “Chống rác thải nhựa” và “Nói không với sản phẩm nhựa sử dụng một lần” trong Khu Công nghệ cao giai đoạn 2019-2021
September 11
Báo cáo Công tác bảo vệ môi trường Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018
September 09
Thông báo Xét tuyển viên chức Đợt 2 năm 2019 Vườn ươm Doanh nghiệp Công nghệ cao