Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quick Launch

Thông báo > Posts
 

 Posts

 

January, 2021

January 18
Điều chỉnh “Tiêu chuẩn chất lượng nước thải đầu vào Nhà máy xử lý nước thải tập trung Khu Công nghệ cao
January 12
Thông báo về việc triển khai thi hành Luật Đầu tư
January 12
Thông báo về việc nộp Báo cáo Hoạt động của Văn phòng đại diện thương nhân nước ngoài năm 2020
January 11
Bổ sung nhu cầu tuyển dụng công chức năm 2020
January 06
Báo cáo công tác bảo vệ môi trường Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh năm 2020