Skip Ribbon Commands
Skip to main content

 

Ngôn ngữ: Việt Nam | English
 
Website Hữu ích
Thông báoThứ 4, Ngày 28/09/2016, 10:00

Thông báo về các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2016 trên địa bàn Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh

(SHTP) - Thực hiện Công văn số 5098/UBND-ĐT ngày 16/9/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2016. Ban Quản lý Khu Công nghệ cao (Ban Quản lý) thông báo và đề nghị đến các doanh nghiệp, đơn vị trong Khu Công nghệ cao tổ chức triển khai các hoạt động thiết thực nhằm hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2016 trong Khu Công nghệ cao như sau:

- Đẩy mạnh các hoạt động bảo vệ môi trường tại doanh nghiệp, đơn vị đang hoạt động trong Khu Công nghệ cao.

- Tổ chức các hoạt động truyền thông, nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường, bỏ rác đúng nơi quy định, trồng cây xanh, tham gia tổng vệ sinh nơi làm việc, sản xuất,... Qua đó đẩy mạnh các phong trào bảo vệ môi trường trong Khu Công nghệ cao.

- Tổ chức treo băng rôn, phướn (từ ngày nhận được thông báo đến hết ngày 15/10/2016) nhằm tuyên truyền, cổ động cho việc hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2016 tại các doanh nghiệp, đơn vị (mẫu băng rôn, phướn).

- Đề nghị các doanh nghiệp, đơn vị có thực hiện các hoạt động hưởng ứng nêu trên gửi báo cáo kết quả thực hiện (theo mẫu đính kèm) về cho Ban Quản lý trước ngày 10/10/2016 để Ban Quản lý tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố.

- Tạo điều kiện cho cán bộ, thanh niên, công nhân viên, người lao động tham gia sự kiện “Ngày Môi trường Xanh năm 2016” (SHTP Green Day) dự kiến vào lúc 08h00 ngày 02/10/2016 (chi tiết kế hoạch, thời gian, địa điểm tổ chức sự kiện được đính kèm theo Giấy mời số 170/GM-VP ngày 26/9/2016 của Ban Quản lý Khu Công nghệ cao và được đăng trên Website của Ban Quản lý Khu Công nghệ cao).

Danh sách tình nguyện viên (mẫu đính kèm) của các doanh nghiệp, đơn vị đăng ký tham gia sự kiện “Ngày môi trường Xanh Khu Công nghệ cao năm 2016” xin vui lòng gửi về địa chỉ sau (thời hạn đăng ký danh sách đến hết ngày Thứ Năm, ngày 29 tháng 9 năm 2016):

 

 

Võ Mỹ Y - Phòng Quản lý Quy hoạch, Xây dựng và Môi trường – Ban Quản lý Khu Công nghệ cao.

 E-mail: vmy.shtp@tphcm.gov.vn. Điện thoại: 08 37360 293 (116) hoặc 0917.375.179 (Võ Mỹ Y)./.

Thông báo số : 70/TB-KCNC ngày 27/9/2016 của Ban Quản lý Khu Công nghệ cao.


Số lượt người xem: 81Bản in Quay lại

SỐ LƯỢT TRUY CẬP