Skip Ribbon Commands
Skip to main content

 

Ngôn ngữ: Việt Nam | English
 
Website Hữu ích
Thông báoThứ 4, Ngày 21/12/2016, 13:35

Thông báo mời tham dự Hội thảo “Nâng cao Nguồn nhân lực chất lượng cao và khả năng tìm kiếm việc làm cho Việt Nam trong Thiết kế và Phát triển Sản phẩm có Giá trị thặng dư cao, Sáng tạo và tinh thần doanh nghiệp”

(SHTP) - Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Đại học Cardiff, Đại học Greenwich, Đại học Khoa học và Công nghệ, NATIF, NAFOSTED tổ chức Hội thảo với tên Tiếng Anh: “Enhancements of High-Quality Human Resources and Employability for Vietnam in Design and Development of High-value Added Products, Innovation and Entrepreneurship” (VUHEIE) do.

Thời gian: 05/01/2017-07/01/2017

Địa điểm: 35 Nguyễn Thông, Phường 7, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh.

 Mục tiêu của Hội thảo nhằm:

- Phát triển chương trình phù hợp về Thiết kế Sáng tạo và Phát triển sản phẩm, Sáng tạo và Khởi nghiệp cho các trường đại học và Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển công nghệ (RTD) tại Việt Nam, dựa trên tiếp cận hiệu quả trong huấn luyện người dạy, chuyển giao công nghệ đào tạo theo yêu cầu, và các khoá học được yêu thích và chiến lược giáo dục từ các Trường đại học của UK.

- Chuyển giao các phương pháp đánh giá, dạy và học mới nhất từ UK đến Việt Nam, đặc biệt là những tiếp cận học dựa trên tình huống, liên kết xây dựng, học chủ động và hợp tác, cho các Trường đại học chủ chốt tại Việt Nam, tập trung vào Thiết kế và Phát triển sản phẩm, sáng tạo và khởi nghiệp, khả năng có việc làm và chủ động liên kết hoạch phát triển sự nghiệp.

- Khảo sát và phát triển các Chương trình đặt hàng (có liên quan tới công nghiệp) và Hợp tác chuyên giao tri thức (KTP) dựa trên kinh nghiệm từ UK cho các trường đại học và nghiên cứu tại Việt Nam, tập trung vào phát triển bền vững nguồn nhân lực chất lượng cao và cải thiện khả năng có việc làm trong các lĩnh vực khoa học và công nghệ, thiết kế sáng tạo và phát triển các sản phẩm có giá trị gia tăng cao.

- Khuyến khích và phát triển sự cộng tác hai bên cùng có lợi về R&D giữa Việt Nam và UK, đặc biệt là chuyển giao công nghệ cao trong thiết kế sáng tạo và phát triển sản phẩm công nghệ và dịch vụ cho y sinh, đặc biệt là các sản phẩm có giá trị gia tăng cao từ UK cho các trường đại học chủ chốt và SMEs ở Việt Nam, tạo ra nền tảng công nghệ cho phát triển các công ty khởi nghiệp tại Khu Công nghệ cao TP Hồ Chí Minh (SHTP), Đại học Bách Khoa Hà Nội (HUST) và các đối tác chiến lược chuyên về (a) các chương trình đào tạo công nghệ cao theo đặt hàng và khả năng có việc làm, (b) Chuyển giao công nghệ và đầu tư (c) Thiết kế sáng tạo và phát triển sản phẩm. Những mục tiêu này cũng nhắm tới cải thiện khả năng có việc làm thông qua các chương trình theo yêu cầu và thực tập, cũng như cải thiện sự cộng tác trường đại học – doanh nghiệp và mạng lưới giữa hệ thống trường đại học và cộng đồng doanh.

Vui lòng xem thông tin chi tiết để đăng ký tham dự tại website: vuheie.org.

 

Trân trọng./.

 


Số lượt người xem: 100Bản in Quay lại

SỐ LƯỢT TRUY CẬP