Skip Ribbon Commands
Skip to main content

 

Ngôn ngữ: Việt Nam | English
 
Website Hữu ích
Thông báoThứ 4, Ngày 07/08/2019, 09:45

Về việc tạm ngưng tiếp nhận và giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính về lĩnh vực môi trường trong Khu Công nghệ cao

 

Căn cứ Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ quy định về Sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2019;

Căn cứ Công văn số 6672/VP-ĐT ngày 26 tháng 7 năm 2019 của ủy ban nhân dân Thành phố về việc giải quyết các hồ sơ thủ tục pháp lý về bảo vệ môi trường trong Khu Chế xuất, Khu Công nghiệp và Khu Công nghệ cao,

Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh (Ban Quản lý) thông báo đến các doanh nghiệp, đơn vị trong Khu Công nghệ cao như sau:

1. Tạm ngưng tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính về lĩnh vực môi trường cụ thể là: “Thẩm định, phê duyệt báo cảo đảnh giả tác động môi trường, xác nhận vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải, xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường tại Khu Công nghệ cao Thành phố Hổ Chỉ Minh ” cho đến khi Ban Quản lý nhận được hướng dẫn chính thức của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

2. Đề nghị các doanh nghiệp, đơn vị thực hiện đăng ký thủ tục môi trường nêu trên tại Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố theo quy định tại Nghị định số 40/2019/NĐ-CP của Chính phủ.

Ban Quản lý thông báo đến các doanh nghiệp, đơn vị trong Khu Công nghệ cao để biết và thực hiện theo đúng quy định.

Trong quá trình thực hiện, thắc mắc vui lòng liên hệ:

 

Phòng Quản lý Quy hoạch, Xây dựng và Môi trường - Ban Quản lý.

Số điện thoại: 08. 37360 292 (116)./.

Công văn số: 64 /TB-KCNC.pdf


Số lượt người xem: 89Bản in Quay lại

SỐ LƯỢT TRUY CẬP