Skip Ribbon Commands
Skip to main content

 

Ngôn ngữ: Việt Nam | English
 
Website Hữu ích
Thông báoThứ 4, Ngày 02/10/2019, 15:40

Tuyển sinh Khóa đào tạo chuyển giao một số quy trình chế tạo linh kiện MEMS tại phòng sạch Khu Công nghệ cao

SHTPLabs - Thông báo Tuyển sinh Khóa đào tạo chuyển giao một số quy trình chế tạo linh kiện MEMS tại phòng sạch Khu Công nghệ cao cho các đơn vị nghiên cứu, đào tạo, và các tổ chức khoa học và công nghệ

Trung tâm Nghiên cứu triển khai Khu Công nghệ cao (viết tắt là Trung tâm R&D) thông báo tuyển sinh Khóa đào tạo chuyển giao một số quy trình chế tạo linh kiện MEMS tại phòng sạch Khu Công nghệ cao cho các đơn vị nghiên cứu, đào tạo, và các tổ chức khoa học và công nghệ, như sau:

I.   CHỈ TIÊU DỰ KIẾN ĐƯỢC ĐÀO TẠO

Trung tâm R&D cùng phối hợp với đối tác là Trường Đại học Griffith-Úc nhằm đào tạo cho các cán bộ khoa học, giảng viên các trường đại học, viện nghiên cứu, doanh nghiệp và các đơn vị trực thuộc công an, quân đội về thiết kế, chế tạo, ứng dụng cảm biến MEMS về nghiên cứu thiết kế chế tạo cảm biến điện bằng công nghệ MEMS và hướng đến ứng dụng cảm biến điện trong phát triển đô thị thông minh cho Thành phố Hồ Chí Minh.

Số lượng: 10-20 chỉ tiêu.

 

II.     MỤC TIÊU, NỘI DUNG VÀ THỜI GIAN ĐÀO TẠO

 

 

1.   Mục tiêu đào tạo

 

Nghiên cứu thiết kế chế tạo cảm biến điện bằng công nghệ MEMS và hướng đến ứng dụng cảm biến điện trong phát triển đô thị thông minh cho Thành phố Hồ Chí Minh.

Đào tạo cho 10-20 học viên là các cán bộ khoa học, giảng viên các trường đại học, viện nghiên cứu, doanh nghiệp và các đơn vị trực thuộc công an, quân đội về thiết kế, chế tạo, ứng dụng cảm biến MEMS.

Thiết lâp mạng lưới nghiên cứu, hợp tác và chuyển giao công nghệ MEMS và ứng dụng công nghệ IoT cho thành phố thông minh từ các trung tâm nghiên cứu của Đại học Griffith và Trung tâm Nghiên cứu triển khai Khu Công nghệ cao cho các đơn vị nghiên cứu, đào tạo, doanh nghiệp khởi nghiệp trong Khu Công nghệ cao và Thành phố Hồ Chí Minh.

 

2.   Nội dung đào tạo

 

Module 1: Giới thiệu về phòng sạch, đào tạo thực hành các quy trình công nghệ MEMS cơ bản tại phòng sạch Khu Công nghệ cao;

Module 2: Giảng dạy lý thuyết và thực hành về thiết kế, chế tạo phân tích đặc tính của cảm biến điện hướng đến ứng dụng cho thành phố thông minh;

Module 3: Đào tạo thực hành chế tạo linh kiện cảm biến điện.

 

3.   Thời gian đào tạo

 

02 tháng (bắt đầu từ tháng 10/2019 đến hết tháng 11/2019).

 

III.  ĐỐI TƯỢNG DỰ TUYỂN

 

Các giảng viên, nghiên cứu viên, sinh viên đã tốt nghiệp hiện đang tham gia giảng dạy, nghiên cứu và làm việc tại các trường đại học, viện nghiên cứu, trung tâm nghiên cứu, doanh nghiệp và các đơn vị trực thuộc công an, quân đội về thiết kế, chế tạo, ứng dụng cảm biến MEMS.

 

IV.  ĐIỀU KIỆN DỰ TUYỂN

 

 

1.   Điều kiện chung tham gia dự tuyển

 

a)   Có phẩm chất đạo đức tốt, đủ sức khỏe để học tập;

b)  Không quá 40 tuổi tính theo năm đăng ký dự tuyển;

c)   Có bằng tốt nghiệp đại học, thạc sĩ hoặc tiến sĩ chuyên ngành được đào tạo có liên quan như: vật lý, khoa học vật liệu, điện - điện tử, cơ điện tử, bán dẫn và vi mạch;

d)  Có đủ trình độ ngoại ngữ đáp ứng được chương trình đào tạo.

2.   Điều kiện về sức khỏe

Có đủ sức khỏe để học tập.

 

 

V.      QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ HỒ SƠ DỰ TUYỂN

 

 

1.   Hồ sơ đăng ký dự tuyển

Mỗi ứng viên nộp 01 bộ hồ sơ dự tuyển gồm đầy đủ các giấy tờ xếp theo thứ tự sau đây (tất cả giấy tờ trình bày trên giấy khổ A4, các bản sao, bản dịch phải có xác nhận hợp lệ của cơ quan có thẩm quyền, mỗi loại giấy tờ nếu nhiều hơn 01 trang thì phải có dấu giáp lai):

a)   Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu tại Phụ lục 1) được kê khai đầy đủ, có xác nhận của cơ sở cử dự tuyển nếu đang công tác;

b)  Sơ yếu lý lịch (theo mẫu tại Phụ lục 2), có xác nhận của Thủ trưởng cơ quan nếu đang công tác;

c)   Bản sao hợp lệ bằng cấp có giá trị cao nhất. Trường hợp bằng, các giấy tờ chứng nhận tốt nghiệp tạm thời do nước ngoài cấp phải cung cấp bản dịch công chứng hợp lệ sang tiếng Việt Nam kèm theo thông tin quy định thang điểm đánh giá của phía nước ngoài;

 

 

d)  Lý lịch khoa học (theo mẫu tại Phụ lục 3);

e)   Giấy tờ khác (nếu có);

 

 

2.   Quy trình nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển

Ứng viên phải đăng ký dự tuyển theo phương thức: nộp hồ sơ trực tiếp.

 

 

a)   Thời gian: Từ ngày 01/10/2019 – 15/10/2019.

b)  Địa điểm: Trung tâm Nghiên cứu triển khai Khu Công nghệ cao (Lô I3, Đường N2, Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh).

Hồ sơ cần đựng trong túi hồ sơ kích thước 25cm x 34cm, mặt ngoài ghi đầy đủ thông tin.

Hồ sơ hợp lệ là hồ sơ có đủ các giấy tờ theo quy định của thông báo này, được nộp trong thời hạn quy định của thông báo tuyển sinh. Người khai hồ sơ dự tuyển không đúng và người xác nhận sai sẽ bị xử lý theo pháp luật.

 

 

VI.       KẾT QUẢ PHÊ DUYỆT TRÚNG TUYỂN

Trung tâm Nghiên cứu triển khai Khu Công nghệ cao sẽ xem xét hồ sơ đăng ký dự tuyển và chọn ra ứng viên đủ điều kiện tham gia chương trình đào tạo.

Dự kiến kết quả phê duyệt trúng tuyển sẽ được thông báo cho các ứng viên dự tuyển trong tháng 10/2019. Kết quả trúng tuyển có hiệu lực để làm thủ tục tham gia khóa học trong vòng 02 tháng kể từ ngày ký./.

File đính kèm: Thông báo 15/TB-TTR&D ; Các Phụ lục


Số lượt người xem: 133Bản in Quay lại

SỐ LƯỢT TRUY CẬP