Skip Ribbon Commands
Skip to main content

 

Ngôn ngữ: Việt Nam | English
 
Website Hữu ích
Thông báoThứ 2, Ngày 18/11/2019, 16:00

Thông báo về việc tiếp nhận và giải quyết các hồ sơ, thủ tục pháp lý về bảo vệ môi trường trong Khu Công nghệ cao


Căn cứ Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ quy định về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi trường, có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2019;

Căn cứ Thông báo số 810/TB-VP ngày 13/11/2019 của Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố về Kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Nguyễn Thành Phong tại cuộc họp nghe báo cáo đề xuất ủy quyền giải quyết các hồ sơ, thủ tục pháp lý về bảo vệ môi trường trong các khu chế xuất, khu công nghiệp và khu công nghệ cao.

Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh thông báo đến các doanh nghiệp, đơn vị trong Khu Công nghệ cao để biết và thực hiện đăng ký các hồ sơ, thủ tục pháp lý về bảo vệ môi trường tại Sở Tài nguyên và Môi trường cho đến khi có các quy định, hướng dẫn mới thay thế.

 Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc xin vui lòng liên hệ:

Phòng Quản lý Quy hoạch, Xây dựng và Môi trường – Ban Quản lý.

Số điện thoại: 028.37360293 (116).

file đính kèm: 103/TB-KCNC

 


Số lượt người xem: 117Bản in Quay lại

SỐ LƯỢT TRUY CẬP