Skip Ribbon Commands
Skip to main content

 

Ngôn ngữ: Việt Nam | English
 
Website Hữu ích
Thông báoThứ 2, Ngày 06/04/2020, 14:45

Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường

Căn cứ Quyết định số 04/QĐ-STNMT-TTr ngày 03/01/2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc phê duyệt Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2020, Ban Quản lý Khu Công nghệ cao thông báo đến các doanh nghiệp, đơn vị để biết và chuẩn bị các hồ sơ liên quan phục vụ cho đoàn kiểm tra việc chấp hành pháp luật bảo vệ môi trường và tài nguyên nước năm 2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường.

Căn cứ Quyết định số 04/QĐ-STNMT-TTr ngày 03/01/2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc phê duyệt Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2020, Ban Quản lý Khu Công nghệ cao thông báo đến các doanh nghiệp, đơn vị để biết và chuẩn bị các hồ sơ liên quan phục vụ cho đoàn kiểm tra việc chấp hành pháp luật bảo vệ môi trường và tài nguyên nước năm 2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường.


Danh sách các doanh nghiệp, đơn vị trong Khu Công nghệ cao có tên trong danh mục kiểm tra việc chấp hành pháp luật bảo vệ môi trường và tài nguyên nước năm 2020 được đính kèm theo thông báo này.


Ban Quản lý Khu Công nghệ cao sẽ thông báo cho các doanh nghiệp, đơn vị khi có lịch kiểm tra cụ thể./.


Số lượt người xem: 202Bản in Quay lại

SỐ LƯỢT TRUY CẬP