Skip Ribbon Commands
Skip to main content

 

Ngôn ngữ: Việt Nam | English
 
Website Hữu ích
Thông báoThứ 3, Ngày 12/01/2021, 11:10

Thông báo về việc nộp Báo cáo Hoạt động của Văn phòng đại diện thương nhân nước ngoài năm 2020

(SHTP) - Căn cứ theo quy định tại khoản 1, Điều 32 của Nghị định 07/2016/NĐ-CP ngày 25 tháng 01 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam và Thông tư số 11/2016/TT-BCT ngày 05/7/2016 quy định biểu mẫu thực hiện Nghị định 07/2016/NĐ-CP của Chính Phủ,

Ban Quản lý Khu Công nghệ cao đề nghị các Văn phòng đại diện hoạt động tại Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện chế độ Báo cáo hoạt động năm 2020 theo biểu mẫu BC-1 của Thông tư số 11/2016/TT-BCT ngày 05/7/2016 (tải về) và nộp báo cáo đúng thời hạn quy định trước ngày 30/01/2021.

Nơi tiếp nhận: Văn phòng Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh - Đường D1, Khu Công nghệ cao, Phường Tân Phú, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh.


Số lượt người xem: 93Bản in Quay lại

SỐ LƯỢT TRUY CẬP