Skip Ribbon Commands
Skip to main content

 

Ngôn ngữ: Việt Nam | English
 
Website Hữu ích
Thông báoThứ 5, Ngày 09/12/2021, 15:40

Báo cáo công tác bảo vệ môi trường Khu Công nghệ cao năm 2021

Căn cứ theo Thông tư số 19/2016/TT-BTNMT ngày 24/8/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về báo cáo công tác bảo vệ môi trường, Ban Quản lý Khu Công nghệ cao đã thực hiện báo cáo công tác bảo vệ môi trường Khu Công nghệ cao năm 2021 theo quy định (thời điểm đến hết tháng 11/2021)

Căn cứ theo Thông tư số 19/2016/TT-BTNMT ngày 24/8/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về báo cáo công tác bảo vệ môi trường, Ban Quản lý Khu Công nghệ cao đã thực hiện báo cáo công tác bảo vệ môi trường Khu Công nghệ cao năm 2021 theo quy định (thời điểm đến hết tháng 11/2021) (đính kèm file).


Số lượt người xem: 64Bản in Quay lại

SỐ LƯỢT TRUY CẬP