Skip Ribbon Commands
Skip to main content

 

Ngôn ngữ: Việt Nam | English
 
Website Hữu ích
Thông báoThứ 4, Ngày 28/06/2017, 08:40

Thông báo về việc thay đổi tài khoản nộp NSNN và mã hải quan

Kính gửi: Các Doanh nghiệp làm thủ tục tại Đội thủ tục Khu Công nghệ cao thuộc Chi cục HQ CK Tân Cảng.

Chi cục Hải quan CK Tân Cảng xin được thông báo đến quý Doanh nghiệp những nội dung sau:

1. Những tờ khai mở tại Chi cục đăng ký từ ngày 01/7/2017 sẽ thực hiện việc nộp thuế tại Kho bạc Nhà nước Quận 9 với nội dung cụ thể:

STT

Nội dung tài khoản

Số tài khoản

1

Tài khoản thu nộp ngân sách

7111.0.2995248

2

Tài khoản lê phí Hải quan

3511.0.2995248

3

Tài khoản đảm bảo

3591.0.2995248

4

Tài khoản tiển gửi thế tạm thu

3512.0.2995248

Những tờ khai đăng ký tại Đội thủ tục Khu Công nghệ cao từ ngày 30/6/2017 trở về trước tiếp tục thực hiện nộp thuế tài Kho bạc Nhà nước Thủ Đức với số tài khoản của Chi cục Hải quan KCX Linh Trung.

2. Từ ngày 01/7/2017 thực hiện điều chỉnh tên và cấp mới mã bộ phận xử lý từ khai cho các Đội thuộc Chi cục, xin quý Doanh nghiệp lưu ý khi mở tờ khai sẽ sử dụng mã cơ quan và mã bộ phận tờ khai như sau:

STT

Tên đội (Tên bộ phận xử lý tờ khai trên VNACCS/VCIS)

Mã cơ quan hải quan

Mã bộ phận xử lý tờ khai

1

Đội thủ tục Hải quan đối với hàng hóa XNK tại Khu Công nghệ cao

02F3

00

2

Đội Giám sát

02F3

01

3

Đội thủ tục hàng hòa xuất nhập khẩu

02F3

02

Lưu ý: từ ngày 01/7/2017 Đội Giám sát - Chi cục HQ CK Tân Cảng sẽ quản lý Kho ngoại quan Transimex Hi-Tech park, Kho ngoại quan Ryobi và Kho hàng không nối dài ALS, Doanh nghiệp quản lý kho khi mở tờ khai vận chuyển độc lập và tờ khai VNACCS/VCIS sữ dụng mã hải quan la 02F3, mã bộ phận tờ khai là 01.

Đề nghị các Doanh nghiệp thông báo cho các Ngân hàng thanh toán, Đại lý làm thủ tục hải quan, các Logistics hoặc các Công ty dịch vụ thủ tục hải quan cho Doanh nghiệp biết để phối hợp thực hiện văn bản này. Rất mong được sự hỗ trợ, hợp tác của các Doanh nghiệp.

file văn bản: 469/TC-CNC

CHI CỤC HẢI QUAN CK TÂN CẢNG

 


Số lượt người xem: 1204Bản in Quay lại

SỐ LƯỢT TRUY CẬP