Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

 

Ngôn ngữ: Việt Nam | English
 
Website Hữu ích
Thông báoThứ 4, Ngày 17/01/2018, 14:45

Về thu phí Thẩm định Nhiệm vụ và Đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 các dự án trong Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh

Căn cứ Quyết định số 145/2002/QĐ-TTg ngày 24/10/2002 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh trực thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh;

           Căn cứ Quyết định số 146/2002/QĐ-TTg ngày 24/10/2002 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh trực thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh;

           Căn cứ Quyết định số 07/2017/QĐ-UBND ngày 17/02/2017 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh;

           Căn cứ Thông tư số 05/2017/TT-BXD ngày 05/4/2017 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị.

           Nay Ban Quản lý Khu công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh thông báo đến các Chủ đầu tư có dự án trong Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh, khi thực hiện thủ tục lập Nhiệm vụ và Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 sẽ nộp phí thẩm định Nhiệm vụ và thẩm định Đồ án trước khi nhận quyết định phê duyệt của cơ quan thẩm quyền.

           Thời gian bắt đầu thu phí kể từ ngày 01/01/2018 (Áp dụng cho tất cả Nhiệm vụ và Đồ án nộp trước ngày 01/01/2018 nhưng quyết định phê duyệt ban hành sau ngày 01/01/2018).

           Mức thu căn cứ theo quy mô diện tích của dự án và đơn giá quy định tại Thông tư số 05/2017/TT-BXD ngày 05/4/2017 nêu trên.

           Địa điểm nộp phí: Phòng Tài chính Kế toán thuộc Ban Quản lý.

           Ban Quản lý thông báo đến các Chủ đầu tư có dự án cần thực hiện thủ tục thẩm định phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 và các đơn vị có liên quan thực hiện nội dung nêu trên./.

file toàn văn: 02/TB-KCNC


Số lượt người xem: 742Bản in Quay lại

SỐ LƯỢT TRUY CẬP