Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

 

Ngôn ngữ: Việt Nam | English
 
Website Hữu ích
Thông báoThứ 6, Ngày 30/12/2011, 16:20

Về việc Thực hiện chế độ báo cáo theo Thông tư 04/2011/TT-BKHĐT của các Doanh nghiệp trong Khu Công nghệ cao bắt đầu từ ngày 01/01/2012

Ngày 30/11/2010 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 77/201/QĐ-TTg về việc Chế độ báo cáo thống kê cơ sở áp dụng đối với doanh nghiệp Nhà nước, doanh nghiệp và dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài và Thông tư số 04/2011/TT-BKHĐT ngày 31/3/2011 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định Hệ thống biểu mẫu báo cáo thống kê cơ sở áp dụng đối với doanh nghiệp Nhà nước, doanh nghiệp và dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài;

Thực hiện quyết định trên, Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh (Ban Quản lý) đã phối hợp với Cục Thống kê thành phố tổ chức buổi tập huấn về công tác báo cáo ngày 28/11/2011. Nay, Ban Quản lý đề nghị các doanh nghiệp trong Khu Công nghệ cao thực hiện như sau:

1. Kể từ ngày 01/01/2012, các doanh nghiệp thực hiện chế độ báo cáo theo hướng dẫn tại Thông tư số 04/2011/TT-BKHĐT ngày 31/3/2011 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, cụ thể:
a) Biểu mẫu báo cáo:
- Báo cáo tháng
- Báo cáo quý
- Báo cáo 6 tháng
- Báo cáo năm
b) Thời hạn nhận báo cáo:
- Báo cáo tháng: ngày 12 hàng tháng
- Báo cáo quý: ngày 12 tháng sau quý báo cáo
- Báo cáo 6 tháng: ngày 12 tháng 6 và ngày 12 tháng 12
- Báo cáo năm: ngày 31 tháng 3 năm sau

2. Phương thức gửi báo cáo: Các báo cáo gửi Ban Quản lý và Cục Thống kê Thành phố Hồ chí Minh được thực hiện dưới hai hình thức:
a) Bằng văn bản, có ký tên đóng dấu, gửi về Phòng Doanh nghiệp- Ban Quản lý (đầu mối nhận báo cáo).
b) Bằng tệp dữ liệu báo cáo (gửi thư điện tử về địa chỉ email: hatv@shtpvn.org; vvde@gso.gov.vn).

3. Đề nghị các doanh nghiệp, doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài chấp hành báo cáo đầy đủ, chính xác những chỉ tiêu quy định trong từng biểu mẫu báo cáo; lập báo cáo theo đúng quy định về thời điểm báo cáo và thời kỳ báo cáo; gửi báo cáo để đảm bảo đúng ngày nhận báo cáo của đơn vị nhận báo cáo.

4. Thông báo này thay thế Thông báo số 35/TB-KCNC ngày 20/3/2009 về việc thực hiện công tác báo cáo tình hình hoạt động của doanh nghiệp cho Ban Quản lý Khu Công nghệ cao. Mọi thắc mắc đề nghị liên lạc theo số điện thoại: (08).22.42.42.14 (Phòng Doanh nghiệp –Ban Quản lý) để được giải đáp.

Các Doanh nghiệp có thể tải file mềm và các văn bản pháp lý liên quan được đính kèm theo thông báo  này.

Ban Quản lý thông báo đến Quý doanh nghiệp biết và thực hiện./.

 

 

1 : QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH CHẾ ĐỘ BÁO CÁO THỐNG KÊ CƠ SỞ ÁP DỤNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC, DOANH NGHIỆP VÀ DỰ ÁN CÓ VỐN ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI (21231 byte)
2 : DANH MỤC CÁC BIỂU MẪU ÁP DỤNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP TRONG KHU CÔNG NGHỆ CAO (61440 byte)
3 : Thông báo thực hiện chế độ báo cáo theo Thông tư 04/2011/TT-BKHĐT (103884 byte)
4 : THÔNG TƯ QUY ĐỊNH HỆ THỐNG BIỂU MẪU BÁO CÁO THỐNG KÊ CƠ SỞ ÁP DỤNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC, DOANH NGHIỆP VÀ DỰ ÁN CÓ VỐN ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI. (3760128 byte)

Số lượt người xem: 88Bản in Quay lại

SỐ LƯỢT TRUY CẬP