Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

 

Ngôn ngữ: Việt Nam | English
 
Website Hữu ích
Thông báoThứ 5, Ngày 23/04/2009, 08:35

Thông báo triển khai kế hoạch hưởng ứng “Tuần lễ quốc gia về An toàn – Vệ sinh lao động – Phòng, chống cháy nổ năm 2009

Thực hiện Kế hoạch số 360/KH-UBND ngày 23 tháng 01 năm 2009 của Ủy ban nhân dân thành phố về tăng cường thực hiện công tác bảo hộ lao động, an toàn lao động và Văn bản số 1043/LĐTBXH-TTr ngày 10 tháng 02 năm 2009 của Sở Lao động Thương binh và Xã hội về tổ chức Tuần lễ quốc gia về an toàn – vệ sinh lao động – phòng chống cháy nổ lần thứ 11, Ban quản lý Khu công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh (Ban quản lý) xác định chủ đề thực hiện tại KCNC từ ngày 15/3/2009 đến 21/3/2009 là “Nâng cao nhận thức, đề cao trách nhiệm và tuân thủ pháp luật của các tổ chức, cá nhân và toàn xã hội trong công tác an toàn vệ sinh lao động – phòng, chống cháy nổ.”

  
Để triển khai thực hiện có kết quả, Ban quản lý thông báo đến các doanh nghiệp, đơn vị đang hoạt động tại Khu công nghệ cao (KCNC) cùng phối hợp thực hiện như sau: 
 
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:
- Nhằm phát động sâu rộng phong trào an toàn – vệ sinh lao động - phòng chống cháy nổ trong phạm vi KCNC, các doanh nghiệp cần chấp hành đúng qui định pháp luật về Bảo hộ lao động, bảo đảm an toàn - vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ, phòng chống tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp nhằm bảo vệ tính mạng, sức khỏe người lao động, bảo vệ tài sản của doanh nghiệp và tài sản Nhà nước, góp phần ổn định và phát triển của KCNC.
- Nêu cao ý thức trách nhiệm của người sử dụng lao động và người lao động đối với công tác AT-VSLĐ-PCCN.
- Tổ chức gọn nhẹ, có hiệu quả và tiết kiệm, tránh hình thức.
 
II. CÁC HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN LỄ QUỐC GIA:
1. Trước và trong thời gian diễn ra Tuần lễ Quốc gia về ATVSLĐ-PCCN:
Các doanh nghiệp, đơn vị xây dựng kế hoạch và tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia về ATVSLĐ-PCCN của Thành phố.
- Tham gia tích cực các hoạt động của Tuần lễ Quốc gia về ATVSLĐ-PCCN do KCNC tổ chức như: hội thảo giao lưu về công tác ATVSLĐ-PCCN và hội thao PCCC ...
- Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền giáo dục ở doanh nghiệp, đơn vị để nâng cao nhận thức của người lao động về ATVSLĐ-PCCN như: treo băng rôn, khẩu hiệu, tranh áp phích tuyên truyền, biển báo về kỹ thuật an toàn lao động, vệ sinh lao động và phòng cháy chữa cháy và tổ chức thăm hỏi động viên các gia đình có người lao động của doanh nghiệp, đơn vị bị tai nạn lao động
- Phát động cho người lao động thực hiện tốt Chương trình hành động về Bảo hộ lao động, hưởng ứng tích cực phong trào “Xanh - Sạch - Đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động, an toàn giao thông nội Khu”. Tổ chức đăng ký 100% đơn vị cơ sở không để xảy ra tai nạn lao động, cháy nổ.
- Các doanh nghiệp tự thực hiện kiểm tra định kỳ, thường xuyên nhằm phát hiện và khắc phục các nguy cơ gây mất an toàn, đe dọa tính mạng và sức khỏe người lao động, đảm bảo điều kiện làm việc an toàn vệ sinh cho người lao động.
2. Sau Tuần lễ Quốc gia về ATVSLĐ-PCCN: các doanh nghiệp, đơn vị tổ chức đánh giá rút kinh nghiệm công tác tổ chức ATVSLĐ-PCCN và gửi báo cáo tổng hợp về Phòng Doanh nghiệp trước ngày 27/3/2009.
 
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
1. Các doanh nghiệp, đơn vị liên hệ nhận tài liệu hướng dẫn về AT-VSLĐ-PCCC, tranh áp phích, biển báo về kỹ thuật an toàn lao động:
• Địa điểm: Văn phòng Ban quản lý.
• Thời gian: Từ ngày 11/03/2009 đến 13/03/2009
2. Tham gia hội thảo chuyên đề về công tác an toàn - vệ sinh lao động – phòng, chống cháy nổ trong KCNC:
• Thời gian: Từ 8:30 – 11:30 sáng ngày 18/3/2009.
• Địa điểm: Văn phòng Ban quản lý KCNC 
Để buổi hội thảo diễn ra đạt chất lượng và mang lại hiệu quả cao, Ban quản lý đề nghị các doanh nghiệp, đơn vị đăng ký chuyên đề báo cáo tại hội thảo trước ngày 13/03/2009 với phòng Doanh nghiệp – Ban quản lý Khu công nghệ cao (A.Quân ). ĐT: (08) 3 7360291 – Fax: (08) 3 7360292 hoặc qua Email: ngoquan@shtpvn.org  
Nhằm đảm bảo cho Tuần lễ quốc gia về AT-VSLĐ-PCCC năm 2009 diễn ra thật sự có ý nghĩa và đúng mục đích, Ban quản lý yêu cầu các doanh nghiệp, đơn vị trong KCNC tích cực hưởng ứng thực hiện nhằm góp phần ngăn ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, cháy nổ và bảo đảm an toàn, sức khỏe cho người lao động trong Khu công nghệ cao./.

TRƯỞNG BAN (Đã ký)
Nguyễn Đình Mai


Số lượt người xem: 37Bản in Quay lại

SỐ LƯỢT TRUY CẬP